Meer dan 5.000 jongeren hebben 150.000 bomen geplant tijdens het allereerste BOOMweekend

Op 49 locaties in Vlaanderen wordt voor maar liefst 86 hectare bos aangeplant

Chiro Oostakker kwam helpen!
Chiro Oostakker kwam helpen!

19 november 2023 – Het eerste BOOMweekend, een initiatief van de Bosalliantie in nauwe samenwerking met lokale jeugdbewegingen, kende vandaag zijn laatste dag. Ondanks de weersomstandigheden hebben meer dan 5000 jongeren ​ het afgelopen weekend op 40 locaties in Vlaanderen boompjes in de grond gestopt. Door de weersomstandigheden gebeurt dat op 9 locaties op een later tijdstip. In totaal is dat samen goed voor 86 hectare gloednieuw bos ofwel zo’n 150.000 boompjes erbij. In het Oost-Vlaamse Oostakker plantten 40 leden van de lokale Chiro-afdeling 2.400 nieuwe bomen of 2,3 hectare extra bos in het koppelingsgebied in de Gentse Kanaalzone.

De eerste editie van het initiatief was zonder twijfel een groot succes. De Bosalliantie bundelde de krachten met Vlaamse jeugdbewegingen en bracht zo meer dan 5000 jongeren op de been om een nieuwe groene en gezonde omgeving te planten waar ze zelf later van zullen kunnen genieten. De jonge generatie is zich duidelijk bewust van het belang van bossen en wilde actie ondernemen.

Sofi van Ussel, vertegenwoordiger van jeugdbewegingen en directeur van IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen, beaamt dat: “Met veel plezier zetten we onze schouders onder het BOOMweekend. Honderdduizenden jongeren gaan naar een jeugdbeweging. Ravotten in de natuur, kampen bouwen en andere bosspelen horen daar automatisch bij. Zij wilden graag hun steuntje bijdragen aan een betere leefomgeving door massaal mee bomen te planten en zo op termijn meer speelbos te creëren.”

Het BOOMweekend? Een succes!

Niet alleen jongeren staken de handen uit de mouwen, ook Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir plantte mee. Dat deed ze op het Provinciaal Domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden dat na de plantactie 2,2 hectare bos rijker werd. In de nu al bosrijke provincie Limburg gebeurden er extra inspanningen om het beleid van minister Demir te ondersteunen.

Ook in de andere Vlaamse provincies werd er extra bos aangeplant en daar is Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, bijzonder blij mee: “Wat de jeugd dit weekend gepresteerd heeft is echt ongezien. Ik vind het fantastisch dat zo’n grote groep jongeren zich engageerde voor het BOOMweekend en initiatief nam om van Vlaanderen een groenere en meer leefbare plaats te maken. De jeugd zal samen met de aangeplante bomen opgroeien, waardoor ze er later eens zoveel van zullen genieten. Dit is een investering in de toekomst door en voor onze Vlaamse jongeren.”

Op 40 locaties zijn de plantacties kunnen doorgaan, op 9 locaties was het geplande aanplanten van bomen niet mogelijk door de weersomstandigheden. Maar uitstel is geen afstel, de bomen worden daar op een later tijdstip geplant.

Handen uit de mouwen voor meer bos in Gent

In Oost-Vlaanderen werd er onder andere geplant in de Gentse deelgemeente Oostakker. Leden van de lokale Chiro-afdeling staken daar ruim 2.400 bomen in de grond, goed voor 2,3 hectare nieuw bos.

De Stad Gent, die in 2022 het gouden boslabel mocht ontvangen als eerste lokaal bestuur dat meer dan 10 ha bos plantte, is blij met deze plantactie voor en door jongeren.

Deze aanplant kadert in het landinrichtingsplan Oostakker-Noord, een inrichtingsplan voor een van de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. Dit zijn gebieden die de woonkernen in de Gentse haven en de industriegebieden enerzijds met elkaar verbinden en anderzijds zullen zorgen voor groene buffering en mogelijkheden tot recreatie in het groen rondom de havendorpen.

Het landinrichtingsplan Oostakker-Noord is opgemaakt door de VLM in nauw overleg met de verschillende projectpartners en met input van bewoners. De Vlaamse overheid, de Stad Gent en North Sea Port staan in voor de financiering. De definitieve goedkeuring van het plan wordt heel binnenkort verwacht.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken op het terrein beginnen in 2026. Waar mogelijk plant de VLM in tussentijd al bos aan. Op die manier kan het bosgoed al groeien voor de rest van de inrichting aangepakt wordt.

Meer info over het landinrichtingsproject op ​ www.vlm.be/OostakkerNoord

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact