Meer natuur voor Liezele en het erfgoed van Sint-Amands in 1 plan

Op 23 december keurde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het Landinrichtingsplan ‘Scheldeboorden Sint-Amands – Kleine Molenbeek Liezele’ goed. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat de VLM aan de slag in twee verschillende deelgebieden: de open ruimte naast de Schelde in Sint-Amands en de vallei van de Kleine Molenbeek in Liezele. De VLM en de gemeente Puurs-Sint-Amands zetten er in op weerbare landschappen, waar iedereen naar hartenlust van kan genieten.

De vallei van de Kleine Molenbeek in Liezele

De eerste werken in de vallei starten na de zomer en zorgen voor meer natte natuur. Inzet van middelen uit het klimaatadaptatieplan zorgen ervoor dat de vallei haar functie als waterbuffer optimaal benut. Door een regelbare stuw te plaatsen op een zijloop kan het waterpeil beter geregeld worden. Door de stuw wordt het water vertraagd afgevoerd en heeft het meer tijd om te infiltreren in de bodem. Het grondwater komt zo hoger te liggen, waardoor ecologisch waardevolle, natte graslanden kunnen ontstaan. ​

In de vallei werkt de VLM ook aan twee vijvers. Door de oevers schuiner te maken, worden ze toegankelijker voor planten en dieren en verhoogt de biodiversiteit. De nodige wandelwegen en wandellussen geven wandelaars de gelegenheid om de natuur in dit unieke polderlandschap van kortbij te beleven.

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir: Natte natuur creëren is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk te zorgen voor meer natuurlijke buffers bij hevige regenval. Waar ruimte is voor water en natuur ontstaat bovendien een grotere biodiversiteit.
Vallei Kleine Molenbeek Liezele
Vallei Kleine Molenbeek Liezele

Ontdek het erfgoed naast de Schelde, een samenwerkingsverhaal in Sint-Amands

Voor dit landinrichtingsplan gingen de VLM en de gemeente in overleg met vele betrokkenen. De relatie met de Schelde en de Scheldevallei loopt als een rode draad door het plan.

Naast de Schelde in Sint-Amands ligt nog een onontgonnen stuk open ruimte. In de toekomst wordt dat vochtig grasland. 4 vijvers worden natuurvriendelijker ingericht, er komen houtkanten en een populierenbos wordt omgevormd in een elzenbos, dat beter gedijt in een natte omgeving.

Burgemeester Koen Van den Heuvel: Na de fusie zijn we via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester gestart met de opmaak van het masterplan Echo’s van de Schelde, voor de deelgemeente Sint-Amands. De Scheldeboorden is één van de deelprojecten in dat masterplan. De visie uitgewerkt in dit deelproject werd verankerd in het landinrichtingsplan. Dat is een project waarin we samen met verschillende partners de krachten bundelen ten gunste van een robuust landschap en ontmoetingsplekken creëren voor onze inwoners.
De dijkmodules zijn geïnspireerd door de historische aanmeerplaatsen. De structuren worden ingeplant op de dijk, zonder aan de dijk zelf iets te veranderen. © Atelier Horizon
De dijkmodules zijn geïnspireerd door de historische aanmeerplaatsen. De structuren worden ingeplant op de dijk, zonder aan de dijk zelf iets te veranderen. © Atelier Horizon

Naast een meer natuurlijke inrichting van dit gebied is er ook aandacht voor recreatie. Nieuwe paden bieden wandelaars een aangenaam alternatief voor de drukke Scheldedijk. De rijke geschiedenis van de voormalige bleekweide van de steenovens en de nieuwe molensite maken we opnieuw zichtbaar. Dijkmodules maken het mogelijk om dichter bij het water te gaan en van het prachtige uitzicht te genieten. Langs het beekpad komen op drie locaties rustpunten, die meer vertellen over de polder en over het beheer van de natuurzones.

Vlaamse overheid en Puurs-Sint-Amands investeren in klimaatrobuuste landschappen

De goedkeuring van het landinrichtingsplan door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is de start van het project. Langs de Schelde is de gemeente alvast gestart met het uitwerken van de uitvoeringsplannen voor de dijkmodules. In het najaar van 2023 start de VLM de werken in de Kleine Molenbeekvallei. ​

De partners in dit project zijn de gemeente Puurs-Sint-Amands, Natuurpunt, vzw Nektari en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

De kostprijs van het volledige landinrichtinsplan bedraagt 1.980 389,84 euro. De Vlaamse overheid financiert 1.030.034,41 euro, de gemeente Puurs-Sint-Amands 905.098,27 euro, Natuurpunt vzw 36.312,84 euro, Nektari vzw 8.944,32 euro.

Vlaanderen zet bijkomend nog 444.000 euro in via het klimaatadaptatieplan voor de werken aan de Kleine Molenbeek. Dit past binnen het plan voor de Vlaamse veerkracht.

 

Dries Van Hecke

Communicatiemedewerker

Sabine Caremans

Projectmanager

Perscontact gemeente Puurs-Sint-Amands: Kathy.VanMeulder@puursam.be

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact