Meeuwenlaan zegt asfalt vaarwel en verwelkomt water

Overijse

Aan het einde van de Meeuwenlaan in Overijse ligt een plein en een stukje straat in asfalt. In de buurt is er geen bebouwing, hoewel de gemeente Overijse in de jaren ’60 plannen had om op deze plek een woonwijk te maken. Ondertussen wijzigden deze plannen en herstelt de gemeente het gebied tot natte natuur.

Met het ‘landinrichtingsplan IJsevallei’ maken we deze droom rond natte natuur waar. Het is een mooi voorbeeld van een Blue Deal ingreep, de ambitieuze investeringen van de Vlaamse regering rond water als stabilisator in het veranderend klimaat.
De Vlaamse Landmaatschappij breekt samen met de gemeente Overijse maar liefst 4400 m² asfalt op. We graven het terrein er gedeeltelijk af naar het oorspronkelijke niveau. Zo kan regenwater opnieuw in de grond trekken en het grondwater op peil komen. ​ Het zijn belangrijke maatregelen in de strijd tegen droogte en klimaatsverandering.

Op maandag 5 december startte de aannemer met het opbreken van het asfalt. Na het afgraven en het bodemherstel, zaaien we een gras- en kruidenmengsel in en planten struiken en bomen aan, de voorbode van een nat, gevarieerd bos.

Aan het einde van de Meeuwenlaan komt een kleine toegangspoort naar het natuurgebied en voorzien we enkele natuurlijke parkeerplaatsen voor recreanten. Ook de fiets kun je er kwijt en een infobord wijst je de weg in het nieuwe natuurgebied.

Minister Zuhal Demir: "één van de absolute speerpunten in de Blue Deal is ontharding en meer ruimte voor natuur en voor water. Op meer en meer plaatsen in Vlaanderen worden de vele plannen op papier ook stilaan gerealiseerd in de praktijk. De ontharding van de Meeuwenlaan is zo'n typisch voorbeeld. Stap voor stap geven we water meer tijd en ruimte om de grond in te sijpelen en maken we Vlaanderen weerbaarder tegen extremere weersomstandigheden."

De ingrepen kostten ongeveer €250.000, een investering vanuit landinrichting en Blue Deal-middelen van de Vlaamse overheid.

 

Meer informatie:

Luc Vanderelst

Projectmanager Vlaamse Rand, VLM

Katrien Branders

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact