Skip to Content

Mestbank roept landbouwers op om resultaten van fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen

De mestwetgeving (MAP 5) bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben wel de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen. Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat hun percelen tot een andere klasse behoren. Door de ongunstige weersomstandigheden in mei en juni van dit jaar is de uiterste indieningsdatum van de fosfaatanalyses verlengd tot 31 december 2016. Om een vlotte verwerking van de aanvragen te kunnen garanderen, roept de Mestbank de landbouwers echter op om hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. De mestwetgeving (MAP 5) bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben wel de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen. Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat hun percelen tot een andere klasse behoren. Door de ongunstige weersomstandigheden in mei en juni van dit jaar is de uiterste indieningsdatum van de fosfaatanalyses verlengd tot 31 december 2016. Om een vlotte verwerking van de aanvragen te kunnen garanderen, roept de Mestbank de landbouwers echter op om hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

Hebt u nog fosfaatanalyses liggen? Mogelijk gaat u ervan uit dat het labo de fosfaatanalyses indient bij de Mestbank. Dat is niet zo. Als landbouwer bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van de fosfaatanalyses, samen met het correct ingevulde formulier ‘Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse’ en een kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid is.
U hebt er baat bij om die info onmiddellijk te bezorgen aan de Mestbank. De Mestbank behandelt de aanvragen immers in volgorde van ontvangst. Als de Mestbank de aanvraag goed op tijd ontvangt, kan ze het dossier nog dit jaar behandelen. Voor de percelen die in aanmerking komen, kan de financiële tegemoetkoming nog in 2016 uitbetaald worden. Bovendien zal de aangepaste fosfaatklasse dan zichtbaar zijn op het e-loket van de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij en kan de Mestbank een correcte berekening van de bemestingsprognoses 2017 garanderen.

De landbouwers hoeven niet per se een nieuwe analyse te laten uitvoeren. Ook oudere fosfaatanalyses komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze genomen werden in 2012 of later. De landbouwers kunnen nog bijkomende staalnames laten uitvoeren na de oogst van de hoofdteelt of kunnen vragen aan het erkende labo om op hun percelen die in de nitraatresiducampagne zitten ook de hoeveelheid plantbeschikbare fosfaat te laten bepalen.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL