Mestbankaangifte 2015 termijnen en nieuwigheden

Vrijdag 11 december 2015 — Land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid
Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De landbouwers van wie de Mestbank geen e-mailadres kent, ontvangen die oproep per brief. De aangifte is vanaf 11 januari 2016 beschikbaar op het Mestbankloket en kan tot 16 maart 2016 ingediend worden.

Overige uitbaters
Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt, producenten of verdelers van andere meststoffen en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen half december papieren aangifteformulieren en kunnen die indienen tot en met 16 februari.

VMM-aangifte
De Mestbank staat niet langer in voor het verzenden en ontvangen van de heffingenaangifte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die aangifte moet voortaan ingediend worden via het heffingenloket van VMM. De landbouwers die een VMM-aangifte heffingsjaar 2016 moeten indienen, krijgen half januari een brief van de VMM. Zij hebben tijd tot 15 maart om de VMM-aangifte in te dienen.

Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij