Mestbankaangifte 2019: tijdig indienen is vanaf 2020 een must

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro. Nieuw in MAP 6 is dat die boete wordt opgelegd, zodra de deadline van 15 maart om 23.59 uur is verstreken. Tijdig indienen is dus een must.

Mestbankaangifte: praktisch

Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid. Daarin vragen we om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De landbouwers van wie de Mestbank geen e-mailadres heeft, ontvangen die oproep per brief. De aangifte is vanaf 2 januari 2020 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en kan worden ingediend tot en met 15 maart 2020.

Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt en producenten of verdelers van andere meststoffen, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen in december papieren aangifteformulieren.

Voor de producenten en invoerders of verkopers van diervoeders is dit jaar voor het eerst een aangifte beschikbaar op het Mestbankloket.  Zij ontvangen in december een brief met meer uitleg hierover.

Nieuw in de Mestbankaangifte voor 2019

Aangifte land- en tuinbouwers:

  1. Voor slachtkuikens werd een nieuw staltype toegevoegd, namelijk de warmwaterbuizenverwarming (P-6.10).
  2. Voor legrassen die gehouden worden in staltypes P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6., wordt voortaan ook het opslagtype opgevraagd. Elk opslagtype zal in de toekomst zijn eigen stikstofverliescijfer hebben. Voor productiejaar 2019 geldt nog het stikstofverliescijfer van het staltype.

VMM-aangifte

Net zoals vorig jaar, moet de heffingenaangifte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend worden via het heffingenloket van de VMM. De landbouwers die een VMM-aangifte heffingsjaar 2020 moeten indienen, krijgen op 21 januari een brief van de VMM. De VMM-aangifte moet voor 15 maart 2020 ingediend worden.


Voor meer inhoudelijke informatie:

Mestbankloket
Bart Willaert, diensthoofd Productie en afzet
Koning AlbertII-laan 15, 1210 Brussel
T 02 543 73 31
bart.willaert@vlm.be

Heffingenloket
Pieter D’Hondt, diensthoofd Heffingen
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst
T 053 72 63 25
pi.dhondt@vmm.be

 

 

Bart Willaert

diensthoofd productie en afzet Mestbank, Vlaamse Landmaatschappij

Pieter D’Hondt

diensthoofd Heffingen, Vlaamse Milieumaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact