Mestbankaangifte productiejaar 2021

Voor het eerst ook verplicht voor producenten of verdelers van kunstmeststoffen


Mestbankaangifte praktisch

De Mestbankaangifte voor productiejaar 2021 is beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en moet ingediend worden uiterlijk op 15 maart 2022.

Producenten of verdelers van kunstmeststoffen moeten dit jaar voor het eerst een digitale aangifte indienen via het Mestbankloket. Zij ontvingen daarover al uitleg begin december. Begin januari krijgen ze een persoonlijke oproep om de Mestbankaangifte in te dienen, op het moment dat ook de aangifteplichtige land- en tuinbouwers en de overige uitbaters worden ingelicht.

Nieuwigheden en aandachtspunten voor land- en tuinbouwers

Het digitaal kunstmestregister brengt een aantal wijzigingen met zich mee in de Mestbankaangifte. De belangrijkste wijziging is dat het kunstmestgebruik al automatisch wordt ingevuld in de aangifte op basis van het gebruiksregister.

Er is ook een aangepaste werkwijze voor de Vlaamse grensboeren met gronden in het Waalse Gewest. In de loop van april 2022 krijgt de Mestbank immers de gegevens van het gebruik van dierlijke mest en de begrazing op de eigen gronden in Wallonië rechtstreeks van de Waalse overheid. Wie een vermindering van de gemiddelde veebezetting wil voor begrazing op eigen gronden in Wallonië, moet dat aanduiden in de aangifte.

Tot slot is er ookeen aanpassing voor de bepaling van de uitscheidingscijfers voor varkens en pluimvee. Landbouwers kunnen niet meer kiezen voor het nutriëntenbalanstype convenant en er zijn nieuwe forfaitaire uitscheidingscijfers van toepassing voor de diersoort varkens. Daarnaast wordt vanaf productiejaar 2021 voor een aantal pluimveestaltypes een nieuw stikstofverliescijfer, afhankelijk van het opslagtype, in rekening gebracht in de mestbalans.

Nog belangrijk om mee te geven: landbouwers met een opslag van mestsoorten waarvoor geen forfaitaire richtwaarde bestaat, moeten over een geldig analyseresultaat beschikken.

Nieuwigheid voor producenten of verkopers van diervoeders

Omdat het nutriëntenbalanstype convenant niet meer bestaat, is de structuur waarmee een lijst van geleverde voeders kan opgeladen worden aangepast.

Nieuwigheid voor uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid

Bij de opslagen worden verschillende gegevens die vorig jaar in de aangifte zijn gebruikt opnieuw ingeladen.

Voor de mestsamenstelling van de opslagen zijn volgende aanpassingen voorzien:

  • Er is een herlaadknop voor het opladen van de analyseresultaten die na 1 januari 2022 bij de Mestbank toekomen.
  • De waarde van de opslag stock biologie van een Trevi-biologie kan gewijzigd worden naar het gemiddelde van stalen die aanwezig zijn in SMIL.

Sancties en gevolgen niet naleven aangifteplicht

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2022. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro. Bovendien kunnen land- en tuinbouwers die hun aangifte te laat indienen het recht op derogatie, equivalente maatregelen of de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen verliezen.

Meer info

Voor meer informatie over de Mestbankaangifte kunt u terecht op de VLM-website.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Bart Willaert, diensthoofd Productie en afzet (T 02 543 73 31 of bart.willaert@vlm.be).

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met