Mestbankaangifte productiejaar 2023

Mestbankaangifte praktisch

De Mestbankaangifte voor productiejaar 2023 is vanaf 2 januari 2024 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en moet ingediend worden uiterlijk op 15 maart 2024.

Begin januari krijgen de aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters een persoonlijke oproep om de Mestbankaangifte in te dienen. De oproep wordt verstuurd via de berichtenbox. De land- en tuinbouwers en uitbaters van wie de Mestbank geen e-mailadres kent, ontvangen die oproep per brief.

Vlak na het aanmelden in het Mestbankloket verschijnt een boodschap waarin staat hoeveel aangiftes de betrokkene nog moet indienen. Dat cijfer omvat zowel de nog in te dienen aangiftes van de eigen exploitaties, als de nog in te dienen aangiftes van de exploitaties waarvoor er een volmacht is.

Aandachtspunt


Voor de aangifte van de opslag van mestsoorten waarvoor geen forfaitaire richtwaarde bestaat, is een geldig analyseresultaat nodig. Dat geldt ook voor de aangifte van de opslag van spuiwater van een biologische wasser. De Mestbank heeft een cascadesysteem om de mestsamenstelling te bepalen voor de stock van mestsoorten voor wie werkt met analyses.


Meer info

Voor meer informatie over de Mestbankaangifte kunt u terecht op de VLM-website.


Contact

Bart Willaert, diensthoofd Productie en afzet Mestbank
T 02 543 73 31
bart.willaert@vlm.be

 

 
 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact