Mestmeesters, een documentaire over duurzame bemesting en bodembewerking

4 landbouwers tonen de weg

‘Mestmeesters’ laat vier toekomstgerichte landbouwers aan het woord die ervan overtuigd zijn dat zorg dragen voor de bodem, het milieu en het landschap van belang is voor de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Met gepaste praktijken en technieken rond teelten, bemesting en bodem behalen ze zowel landbouwkundig als milieukundig goede resultaten. Meesters in hun vak, die tonen dat het kan.


Met de documentaire ‘mestmeesters’ wil de Vlaamse Landmaatschappij landbouwers die inspanningen leveren voor het milieu in de kijker zetten als voorbeeld voor hun collega’s en bedanken voor hun inzet.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Een welgemeend compliment voor de landbouwers Josse, Nico, Steven en Dominique om ons een inkijk te geven in hun bedrijf. Ik vind het een heel boeiende documentaire met prachtige landbouwbeelden, die aantoont dat deze landbouwers hard werken aan de zorg voor het milieu en de bodem, door aangepaste bemestings- en teeltpraktijken toe te passen. Ik hoop dat heel wat collega’s hen zullen volgen en dat het debat op basis van deze goede praktijken verder gevoerd kan worden. Er is immers nog veel werk aan de winkel om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren, daar heeft de Europese Commissie mij eind vorig jaar nog op gewezen.”

De vier landbouwers tonen dat het mogelijk is om lage nitraatresidu’s te behalen door te bemesten volgens de 4 J’s. Ze bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste soort mest en met de juiste bodem- en bemestingstechnieken zoals bijvoorbeeld niet-kerende bodembewerking, teeltrotatie, kantstrooibemesting, gefractioneerde bemesting of bladbemesting. Daardoor kunnen er minder meststoffen uitspoelen naar het water. Diezelfde technieken dragen bij aan een klimaatrobuustere bodem, waardoor de gewassen weerbaarder zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Voorzitter Algemeen Boerensyndicaat Hendrik Vandamme: “Correct bemesten is meer dan ooit noodzakelijk. Maar het is meer dan alleen blind regeltjes of normen volgen. Kennis van de gewasbehoefte, een goede keuze van de meststoffen, juiste advisering, ​ correcte toepassing en wat geluk met de groeiomstandigheden vormen een basis om een goed economisch en ecologisch resultaat te bekomen. In 2023 hebben we met het Algemeen Boerensyndicaat duidelijk aangegeven met het bereikte akkoord MAP 7 waar we heen willen. 2024 wordt wat dat betreft het jaar van de waarheid.”
Voorzitter Boerenbond Lode Ceyssens: “De documentaire schetst een mooi beeld van het harde werk dat onze land- en tuinbouwers elke dag verzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit. VLM brengt een positief en sensibiliserend verhaal en draagt daarmee bij aan het draagvlak. Dat kan onze boeren nog meer motiveren om aan de slag te gaan met innovatieve en betere technieken. Samen maken we het beter!”

 

De VLM hoopt met deze documentaire andere landbouwers te inspireren en bij te dragen aan het maatschappelijk debat over duurzame landbouw in Vlaanderen.

De documentaire werd voorgesteld tijdens een extern netwerkmoment in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel op 17 januari 2024 en is integraal te bekijken op het Youtube-kanaal van de VLM en vrij te gebruiken bij toelichtingen of informatieavonden.

Voor praktische vragen over de gebruikte technieken kunt u verder contact opnemen met B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit.

 

Meer informatie

Koen Desimpelaere, diensthoofd Mestbeleid
koen.desimpelaere@vlm.be ​
T: 02 543 73 54

 

Leen Van den Bergh, woordvoerster
leen.vandenbergh@vlm.be ​
M: 0499 05 26 03

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact