Minister Demir bezoekt project ‘Ovenbuur’ in Bocholt

Op zaterdag 22 oktober bezocht Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het project ´Ovenbuur´, een gemeenschapsinitiatief in Bocholt bij een unieke windmolen. Ovenbuur is een van de 43 geselecteerde projecten van ‘Buurten op den Buiten’. De jaarlijkse oproep van Buurten op den Buiten ondersteunt projecten die de kwaliteit van het leven en de samenhorigheid tussen dorpelingen en buurtbewoners verbeteren. Elk project ontvangt tussen 1.000 en 5.000 euro, samen goed voor bijna 200.000 euro. Buurten op den Buiten is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting (KBS) in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). ​

Elk jaar bezoekt de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir een van de projecten van Buurten op den Buiten. Dit jaar viel de keuze op het molenhuis in Bocholt, Limburg. Het molenterrein is de thuisbasis voor vele lokale verenigingen. In het molenhuis zijn er vergaderzalen die verenigingen gratis kunnen gebruiken. Het molenhuis kijkt uit op de molen en de bakoven. De actieve molen is uniek in Limburg omdat het de enige grondzeiler is. Dat betekent ​ dat de windmolen niet op een berg staat en de wieken tot vlak boven de grond komen. In 1994 werden de molen en de omgeving geklasseerd als beschermd monument en dorpsgezicht. ​

Het project ‘Ovenbuur’

Twee keer per maand worden rondleidingen georganiseerd in de molen. Tijdens (educatieve) workshops leren burgers, verenigingen, scholen, … ​ brood en vlaai bakken. Vroeger werd daarvoor een mobiele bakoven gebruikt, maar dankzij een crowdfundingcampagne ​ haalde de vzw voldoende middelen op om een vaste bakoven te bouwen. Met de steun van Buurten op den Buiten werden de materialen aangekocht om de educatieve workshops te kunnen organiseren. Deelnemers aan de workshop betalen een minimale bijdrage, waarmee de ingrediënten gekocht worden. Nadien krijgen ze ​ de producten ook mee naar huis.

Minister Zuhal Demir: “Via ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen we lokale groepen die met creatieve projecten mensen dichter bij elkaar brengen. De Ovenbuur in Bocholt is daar een prachtig voorbeeld van: de oude traditie waarbij dorpelingen samen een bakoven deelden, wordt opnieuw tot leven gewekt. De grote belangstelling van de Bocholtenaars bewijst dat dit soort landelijke erfgoedprojecten broodnodig zijn. Ik hoop dat alle dorpelingen, buurtbewoners en kinderen veel plezier zullen hebben om samen de handen in het deeg te zetten en te genieten van de landelijke natuur, ambacht en gezonde voeding.”

Buurten op den Buiten

Met ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen de KBS en de VLM bewoners die een project willen realiseren voor hun buurt of dorp met een landelijk karakter. Buurten op den Buiten erkent de kracht van kleinschalige, lokale initiatieven voor de sociale cohesie in landelijke gebieden en geeft dit engagement een financieel duwtje in de rug. Sinds 2012 is de Vlaamse Landmaatschappij de vaste partner van de Koning Boudewijnstichting voor Buurten op den Buiten.

Een nieuwe oproep van Buurten op den Buiten wordt gelanceerd in januari 2023. Informatie daarover zal te vinden zijn op de website van de KBS en de VLM en wordt verspreid via nieuwsbrieven en sociale media.


Meer info

Koning Boudewijnstichting:

Foto’s van het bezoek van minister Demir aan het project zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Thierry Van Noppen ([email protected])

Vlaamse Landmaatschappij:

Kevin Grauwels, diensthoofd Platteland
[email protected] ​ ​
T: 02 543 69 10

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact