Minister Demir breekt eerste steen van de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder op: 13.000m² asfalt maakt plaats voor groen, wandelaars en fietsers

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bezocht tijdens de Dag van De Wijers de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder en brak symbolisch wat verharding op om het startschot te geven voor de groene herinrichting van de laan. De herinrichting is het eerste onderdeel van het Landinrichtingsplan ‘Mijn Mangelbeek’, waar de minister pas haar handtekening onder zette.

De Koolmijnlaan en het Voortpleintje ondergaan in de toekomst een ware transformatie. Zo'n 13.000m² (of twee voetbalvelden) asfalt maakt in de toekomst plaats voor groen, wandelaars en fietsers. Het doel ervan is een deel van de Koolmijnlaan in de toekomst alleen nog te gebruiken voor lokaal verkeer (enkelrichting) en het doorgaand verkeer via de Mijnwerkerslaan te leiden. De asfaltvlakte wordt omgevormd tot een aangename, groene oase met ruimte voor de opvang van regenwater. Een veilige fietsroute verbindt daardoor Heusden met Zolder en sluit aan op een nieuw netwerk van trage wegen in de Mangelbeekvallei.

Tijdens de Dag van De Wijers (27 september) werd dan ook een klein stukje straat aangekleed zoals het er in de toekomst uit kan zien en kregen de inwoners meer informatie over de toekomst van de Koolmijnlaan en het Voortplein. Want ook het Voortplein wordt gedeeltelijk onthard, waarbij groen en ruimte voor ontmoeting in de plaats komen van parking. De ’groenblauwe’ herinrichting van Koolmijnlaan en Voortplein werd door Vlaanderen goedgekeurd als één van de ‘Proeftuinen ontharding.’

In de aanloop naar de Dag Van De Wijers keurde minister Demir afgelopen vrijdag voor de ruimere omgeving het ‘Landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek’ goed.

“Minder verharding en meer ruimte voor water en groen is een belangrijk uitgangspunt van de Blue Deal van de Vlaamse regering. Met dit landinrichtingsplan geven we de Mangelbeekvallei een glansrol als centrale plek tussen Heusden en Zolder waar natuur en water meer ruimte krijgt. De vallei krijgt een eigen identiteit die gelinkt wordt aan het mijnverleden waar de buurtbewoners zo aan gehecht zijn. Het wordt een groene long waar iedereen graag zal vertoeven.We spelen daarbij de grote troeven van de Mangelbeekvallei uit waaronder water,natuur, trage wegen, mijnerfgoed en ontmoeting.”

Karel Stevens (Vlaamse Landmaatschapij), projectmanager:

“De Mangelbeekvallei kan in de toekomst een belangrijke rol vervullen in de ‘blue-green-deals’, hetgeen eigenlijk oplossingen zijn die tegemoet komen aan de negatieve gevolgen van het veranderend klimaat. Door bijvoorbeeld neerslag niet meteen van verharde oppervlakten in de riolen te laten lopen, maar in de vallei te bufferen door te laten insijpelen in de ondergrond, kunnen overstromingen bij hevige regen worden tegengegaan. Het water dat in de grond kan doordringen, gaat de uitdroging van de ondergrond tegen. Mits een aantal ingrepen kan de vallei op die manier als een soort natuurlijke spons gaan functioneren.  We startten gisteren met een informatiecampagne rond alle werkzaamheden die er hier in de toekomst gepland zijn en zijn dan ook blij dat er veel van de omwonenden een kijkje kwamen nemen.”

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact