Minister Demir investeert 5,75 miljoen euro om in landelijke gebieden op zoek te gaan naar wateroplossingen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de problemen met water in landelijke gebieden samen aanpakken met landbouwers en andere spelers in de open ruimte. Met het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap’ investeert Demir de komende jaren 5,57 miljoen euro in verschillende waterinitiatieven. Voor de uitvoering van ​ demonstratiemaatregelen voorziet de minister 818.500 euro en kent ze vandaag al 260.000 euro toe aan samenwerkingsverbanden in 7 regio’s in Vlaanderen.

Voor de lancering van de eerste maatregelen die in uitvoering kunnen gaan trok de minister samen de partners van het landinrichtingsproject en met de leden van het lokale samenwerkingsverband 'Herk- en Mombeekvallei' naar de Batsheerse Beemd in het Limburgse Heers. ​ Daar kon ze met eigen ogen zien welke resultaten lokale samenwerking rond water kan opleveren.

Demir: “De aanleg van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages en de strijd tegen erosie vergen overleg met iedereen die actief is in de betrokken regio. Als we resultaten willen boeken op lange termijn, moeten we op korte termijn die samenwerkingen op topsnelheid brengen”

Landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. Ze moeten allemaal betrokken worden als we droogtemaatregelen willen realiseren in de open ruimte en landelijke gebieden.

“Als we op een andere manier met water, landbouw en landschap om willen gaan, wat door de droogteproblemen meer dan ooit nodig is, moeten we daar als regering ook in investeren”, aldus minister Demir. “Door deze verschillende initiatieven, verspreid over Vlaanderen, middelen toe te kennen kunnen ze verder samenwerken aan de waterproblematiek in Vlaanderen”.

 

Een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Dat zijn de doelstellingen van het landinrichtingsproject ‘Water-Landschap’. In een eerste fase kent Demir 257.350 euro toe voor 7 gebieden in Vlaanderen:

  • Met het project ‘Barbierbeek verbindt’ in het Waasland (Oost-Vlaanderen) wordt samen met landbouwers de aanleg van bufferzones langs de Barbierbeek voorbereid en worden oplossingen gezocht voor de waterhuishouding van de landbouwers. Door de bufferzones wordt het water in de winter maar ook tijdens stevige regenbuien in de zomer vastgehouden, opgeslagen en is het beschikbaar voor landbouwers in drogere periodes. Demir trekt daarvoor 62.000 euro uit.
  • In de Vallei van de Aa op grondgebied van de gemeenten Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar (Antwerpen) wordt met ‘Beek. Boer. Bodem.’ worden voor 52.000 euro kleinschalige landbouwmaatregelen zoals stuwtjes op afwateringsgrachten met het oog op het vasthouden van regenwater uitgewerkt in samenwerking met o.a. Agrobeheercentrum Eco².
  • Samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren wordt in de Herk- en Mombeekvallei (Limburg) 17.500 euro geïnvesteerd in het randenbeheer van laagstamfruitplantages en grasland als biodiverse erosiewerende maatregel die zowel de waterkwaliteit ten goede komt als de kans op modderstromen in de dorpen laat afnemen..
  • In de Laakvallei rond Aarschot, Rotselaar en Tremelo (Vlaams-Brabant) wordt langsheen De Laak, een oude zijloop van de Demer, 18.500 euro geïnvesteerd in het duurzaam beheer van rietkragen. Rietkragen zorgen namelijk voor waterzuivering en het langzamer laten afstromen van het water.
  • In het kader van waterbeheer in Maasvallei en Kempenbroek worden samen met het regionale landschap Kempen en Maasland voor 26.850 euro voorbereidingen getroffen om natuurinclusieve landbouw te stimuleren, door bij de landbouwuitbating het grondwaterpeil hoog te houden.
  • In Ravels wordt samen met de provincie Antwerpen werk gemaakt van peilgestuurde drainage. Demir trekt daar 70.000 euro voor uit.
  • Samen met de provincie West-Vlaanderen wordt 20.000 euro uitgetrokken, waarvan Demir de helft financiert, om demonstratieprojecten op te zetten op de waterlopen in de Westhoek om de waterkwaliteit te verbeteren en erosie tegen te gaan.

De Vlaamse financiering komt overeen met de helft van de kostprijs. De andere partners leggen daar hetzelfde bedrag bovenop zodat de projecten samen over 515.200 euro beschikken.

“De strijd tegen droogte en duurzaam waterbeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft samenwerking nodig om te slagen. Hiermee zetten we alvast stappen voorwaarts in verschillende regio’s in Vlaanderen met als doel structurele oplossingen voor de lange termijn te realiseren”, besluit Demir.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact