Minister Demir maakt 249.000 euro vrij voor nieuwe oproep volkstuinen

Kandidaten kunnen hun project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij tot 16 november 2021

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt 249.000 euro uit voor de oproep volkstuinen 2021. Met de oproep wil de minister mensen samen brengen rond duurzame projecten. Een project kan voor 75% op Vlaamse steun rekenen, met een plafond van 20.000 euro per project. “De meerwaarde van volkstuinen mag niet worden onderschat. Het is cruciaal voor de samenhang van een buurt, maar evengoed voor de productie van gezond en lokaal voedsel. Dergelijke projecten die daaraan bijdragen kunnen op mijn steun rekenen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Met de oproep wil de minister lokale projecten ondersteunen die kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit en ambitie van bestaande volkstuinen verbeteren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen kunnen ook aanvragen ingediend worden voor samentuinen, warme tuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen. Ingediende projecten moeten in Vlaanderen liggen, buiten de centrumsteden.

"We zijn ons intussen allemaal bewust van de meerwaarde van groen in onze buurt, van gezond, lokaal voedsel en van sociaal contact. Met de volkstuinoproep willen we nog meer mensen samenbrengen rond zelf gekweekt voedsel, en lokale partnerschappen ondersteunen die volkstuinen aanleggen met respect voor ​ de omgeving en betrokkenheid met de buurt", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Een project indienen

Projectaanvragers moeten hun project indienen voor 16 november 2021 om 16 uur. Dat gebeurt door het ingevuld inschrijvingsformulier, inclusief de bijlagen, te mailen naar volkstuinen@vlm.be.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de behoefte aan een volkstuin, de samenstelling van het partnerschap en hoe ambitieus en realistisch een project is.

Eind december 2021 worden de goedgekeurde projecten bekend gemaakt.

Meer informatie

Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij vindt u het oproepreglement met meer informatie over de oproep, de voorwaarden en de procedure, ​ en het inschrijvingsformulier met een sjabloon voor de projectbegroting.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact