Minister keurt subsidies en maatregelen in de ruilverkaveling Willebringen goed

Met de ruilverkaveling Willebringen wil de Vlaamse Landmaatschappij landbouwverbeteringen aanbrengen met aandacht voor natuur, cultuur, erfgoed, veiliger verkeer, recreatie en de waterproblematiek in Brabants Haspengouw. Om dat te verwezenlijken, heeft minister Schauvliege groen licht gegeven voor de aanleg van vijf landbouwwegen en drie wachtbekkens.

Bij de aanleg van de wegen en de wachtbekkens is er aandacht voor de unieke landschapskenmerken (holle wegen, open landschap) en de beschermde erfgoedelementen in het gebied. Op het grondgebied van Tienen en Boutersem legt het ruilverkavelingscomité een kasseiweg aan en een betonverharding van drie meter op de Vertrijkstraat tussen de overweg in Roosbroek en Medekersveld in Kumtich. De kasseiwegen hebben een betonnen boord van 50 centimeter zodat ze ook fraai ogen voor fietsers.

Het nieuwe wachtbekken aan de Culotstraat-Perrestraat in Opvelp en aan de Begijnenweg in Meldert zal bij hevige onweersbuien een oplossing bieden voor water- en modderoverlast afkomstig van het uitgestrekt landbouwgebied. De Perrestraat wordt herlegd volgens de voorwaarden van het beschermd erfgoed.
Het derde wachtbekken wordt aangelegd in Hoksem, achter de kapel. Het zal de huizen en boerderijen langs de Doornestraat beschermen. Ook de kasseiverharding op de landbouwweg Kattestraat, gelegen op de gemeentegrens van Boutersem en Bierbeek, wordt vernieuwd.

Tot slot legt het ruilverkavelingscomité op het grondgebied van Tienen de alternatieve functionele fietsverbinding tussen Kumtich (Maalderijstraat) en de rotonde van de Westelijke Ring in Tienen.  De uitvoering is voorzien in een 2-sporen betonverharding van 1,2 meter met daartussen een grasstrook van 0,6 meter. Zo krijgen de fietsers van Kumtich een betere verbinding naar de stationsomgeving van Tienen.

De totale investering bedraagt 2.149.59,53 euro. Het Vlaams Gewest (leefmilieu) neemt daarvan 822.046,24 euro voor haar rekening. Het erosiefonds dat valt onder de bevoegdheid van minister Schauvliege, zal voor de aanleg van de wachtbekkens 75% van de kosten voorzien. Voor de aanleg van de recreatieve fietsverbinding zullen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest (mobiliteit) 80% van de kosten betalen. De resterende uitgaven worden respectievelijk verdeeld over de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en de stad Tienen.

 

Voor meer inhoudelijke informatie:

Annick Grillet, projectleider

Diestsepoort 6, 3000 Leuven
T 016 31 17 50

[email protected]

 

Voor meer persinformatie:

Juul Adriaens, celhoofd Communicatie regio Oost

Diestsepoort 6, 3000 Leuven
GSM 0493 09 71 79

[email protected]

Infokrant 4 RVK Willebr!ingen apr 2017.pdf

PDF - 15 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact