Skip to Content
Natuur- en boscompensatie voor fietspad Aanwijs-Wildenburg

Natuur- en boscompensatie voor fietspad Aanwijs-Wildenburg

De Vlaamse Landmaatschappij is begin juli gestart met grondwerken op een graslandperceel langs de Vagevuurstraat in Wingene. Een deel van het perceel zal worden bebost. De grondwerken en de bebossing gebeuren ter compensatie voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de N370 tussen het Aanwijs (Beernem) en het dorp Wildenburg (Wingene). Het fietspad wordt in de tweede helft van 2021 aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Op het perceel langs de Vagevuurstraat wordt een laaggelegen zone uitgegraven. Hier zal de open bedding lopen van een gracht die tot nu toe was ingebuisd. In het midden van de laagte wordt een vennetje aangelegd van 60 op 40 m met een diepte van ca. 1,25 m.

De grond die vrijkomt bij de uitgraving wordt verwerkt in het oostelijk deel van het perceel. Daar komt een een ophoging van ca. 30 cm. Deze zone van ca. 1,1 ha wordt later bebost. Aan de noordzijde wordt een eikendreef hersteld. De grondwerken gebeuren deze maand, de bosaanplant is voorzien in het plantseizoen 2021-2022.

Het perceel langs de Vagevuurstraat is eigendom van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt de werken (88.591 euro) omdat ze gebeuren bij wijze van natuurcompensatie voor de aanleg van het fietspad in de bosrand van de Vagevuurbossen. Hiervoor wordt een strook bomen in de bosrand gekapt.

Voor het verkeer langs de Vagevuurstraat en voor wandelaars en fietsers op de bospaden in het domeinbos Vagevuurbossen zal de hinder zeer beperkt zijn.

Contacteer ons
Karolien Bracke Communicatieverantwoordelijke, VLM regio West
Frank Debeil Projectleider, VLM
Jan De Bie Leidend ambtenaar werken, VLM
Karolien Bracke Communicatieverantwoordelijke, VLM regio West
Frank Debeil Projectleider, VLM
Jan De Bie Leidend ambtenaar werken, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL