Natuur, natuur en nog eens natuur in de valleien van Zenne, Woluwe en Trawool

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelde met haar partners het landinrichtingsplan ​
Woluwe-Trawool-Floordambos op. Het plan bevat de maatregelen om de natuur in het gebied te versterken.

Rustig kabbelend, maar zo belangrijk in de verstedelijkte zone van de Noordrand, is het waterloopje de Trawool. Het ontspringt in Machelen, stroomt via het Floordambos en het Peutiebos naar de stad Vilvoorde, waar het uitmondt in de Zenne. De natuur in de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool krijgt het momenteel zwaar te verduren door de ruimtelijke ontwikkelingen en de verkeersdrukte.

*Foto Samen met de gemeente Machelen, de stad Vilvoorde, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), maakte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een landinrichtingsplan op om de natuur in de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool vooruit te helpen.

 

In het plan dat nu voorligt, creëren we meer ruimte voor beken en verbinden meteen de grote natuurgebieden langs die beken met elkaar. Voor mens en dier maken we het gebied aangenamer en meer leefbaar.

Veilige wandelpaden en oversteekplaatsen voor de mens, groene passages voor fauna. Wandelaars genieten van de natuur in de versterkte groene ring rond het centrum van Machelen. Dieren vinden elkaar via dezelfde verbinding onder de beschutting van het groen.

Van 20 september tot en met 20 oktober 2021 loopt over de voorgestelde maatregelen een openbaar onderzoek in de gemeente Machelen en de stad Vilvoorde. In die periode is het mogelijk om advies in te winnen of opmerkingen te geven over de inhoud van het landinrichtingsplan.

Het ontwerp van het inrichtingsplan is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Machelen (www.machelen.be), de stad Vilvoorde (www.vilvoorde.be) en op de website van de VLM (www.vlm.be). Op deze laatste projectpagina is een digitale brochure te vinden.

 

De volgende periode zie je op enkele plaatsen ook grote banners verschijnen met informatie over het project en enkele toekomstbeelden.

  • Machelen: gemeenteplein en sporthal Bosveld
  • Vilvoorde: sportcentrum Faubourg, Vredesplein en Bolwerkplein

Het landinrichtingsplan bundelt maatregelen en middelen van verschillende overheden. De totaalkost van het project bedraagt zo’n 4,3 miljoen euro, waarvan 70% voor het Vlaams Gewest, 15% voor de stad Vilvoorde en 15% voor de gemeente Machelen.

Woluwe Trawool Floordamboshttps://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/ruimtevoorderand/Paginas/WoluweTrawoolFloordambos.aspx

 

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact