Natuurgebied Dauteweyers wordt toegankelijker

Diepenbeek

De vijvers van Dauteweyers (foto Robin Reynders, prov. Limburg)
De vijvers van Dauteweyers (foto Robin Reynders, prov. Limburg)

Eind januari 2024 start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in natuurgebied Dauteweyers werken die de ontsluiting van het gebied voor bezoekers sterk zal verbeteren. In een eerdere fase werd van het natuurgebied al een betere thuis gemaakt voor de boomkikker.

Dauteweyers

In 2019 werden de Dauteweyers al grondig aangepakt. De boomkikker, die het niet zo makkelijk heeft in Vlaanderen, kreeg er volop kansen door de verschillende vijvers ecologischer in te richten. En de boomkikker greep die kans. Het aantal roepende mannetjes dat geteld werd, steeg van 600 in 2019 (vlak na de werken) tot ongeveer 1200 nu. Ze worden nu ook buiten het gebied waargenomen, wat betekent dat ze hun leefgebied nog uitbreiden.

Minister van Omgeving, Zuhal Demir: De boomkikker is de symboolsoort voor Dauteweyers. En die doet het vandaag weer goed dankzij een volledig herstel van deze historische vijverketting in 2019. We zorgden er ook al voor dat de wandelpaden in het gebied verbeterd werden, zodat een toevallige ontmoeting met de boomkikker plots mogelijk werd. Nu zijn we klaar om te starten met de laatste werken, die het gebied beter beleefbaar moet maken voor bezoekers, zonder dat de leefomgeving van het bijzondere kikkertje erop achteruitgaat.

Werken in de Heidestraat

De geasfalteerde weg tussen de vijvers in de Heidestraat, is al vele jaren verkeersvrij. De verharding is echter in slechte staat en wordt vervangen door okerkleurig asfalt . Fietsers en wandelaars met bijvoorbeeld kinderwagens, kunnen zo vlot het gebied beleven. Onderweg ontdekken ze de natuur vanop twee nieuwe vlonders met zitbanken op de vijvers.

De Dautenbeek die nu nog ingebuisd is, wordt opengemaakt en krijgt een nieuwe fiets- en wandelbrug. De beek krijgt zo een duidelijkere plaats in het landschap. De werken aan de Heidestraat starten eind januari en duren vermoedelijk tot eind maart. Tijdens de werken is de Heidestraat afgesloten voor fietsers en voetgangers tussen de Dautenstraat en de Stationsstraat. De andere wandel- en fietspaden van het gebied blijven toegankelijk.

Bezoekje aan Dauteweyers?

Om als wandelaar het gebied te bezoeken, richt VLM het instappunt aan de Sint-Servatiusstraat in met onder meer een parkeerzone, fietsenstalling en zitbank. Ook instappunt de Pengel, langs het Albertkanaal wordt aangepakt met een fietsenstalling en een overdekte zone .

Vertrek je aan het Demerstrand, één van de toegangspoorten van De Wijers, dan kom je via een wandelbrug over de Demer en Ganzebroekstraat vlot in Dauteweyers. Deze toegang wordt tijdens de werken sterk verbeterd. De talud langs de gracht wordt een stuk opgehoogd, zodat het pad ook bij nat weer begaanbaar blijft.

De werken in Dauteweyers duren van januari tot april. In die periode kan er lichte hinder zijn voor bezoekers. Voor de werken is een budget van €249.000 voorzien. Het lokaal bestuur Diepenbeek draagt daar €111.000 van, de rest wordt door de Vlaamse Overheid gefinancierd in het kader van het landinrichtingsproject De Wijers.

Voor inhoudelijke info:

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij

Voor meer persinfo:

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

De eerder geplaatste infoborden in Dauteweyers
De eerder geplaatste infoborden in Dauteweyers

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact