Natuurlijk paradijs in ruil voor 8000m² asfalt

Tussen het Floordambos en het Peutiebos ligt de weinig gebruikte Ravaartstraat. Samen met haar partners ziet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de kans om van deze grijze strook een ecologisch paradijs te maken én beide bossen terug met elkaar te verbinden. Met een knappe bermbrug over de E19 zorgen we niet alleen voor de natuur, maar ook voor het comfort van fietsers en wandelaars.

Achtduizend vierkante meter, dat is de oppervlakte die plaats maakt om van de Ravaartstraat een groen-blauwe verbinding te maken. De auto is niet langer welkom. We vormen de bestaande brug over de snelweg E19 om tot een bermbrug. De ene kant van de brug is voorbehouden voor fietsers en wandelaars, de andere zijde laat kleine en middelgrote diersoorten op de brug toe (zie foto). Nieuwe bomen op de hellingen naar de bermbrug zorgen voor een nog groener geheel.

De bestaande brug over de snelweg E19 vormen we om tot een bermbrug.
De bestaande brug over de snelweg E19 vormen we om tot een bermbrug.

Barbara De Bakker, schepen van mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur van de stad Vilvoorde over het project:

Het Floordambos en Peutiebos waren ooit één. Toen de oproep voor de Blue Deal kwam zagen we onmiddellijk de ongelooflijke kans om deze twee belangrijke natuurgebieden terug te verbinden, ecologisch maar net zo goed voor de vele wandelaars hier. Tegelijk is het een prachtig onthardingsproject."

De herinrichting van de Ravaartstraat is een belangrijke stap om via Blue Deal de maatregelen aan het Floordambos uit te voeren. Blue Deal focust op natte natuur en zeg nu, daar past dit dossier perfect in. Het wegenemen van de grijze massa maakt het mogelijk om het gebied te vernatten. Aan de voet van het viaduct over de snelweg graven we een opgehoogde zone terug uit tot het oorspronkelijke maaiveld. Zo ontwikkelt deze zone zich opnieuw tot moeras. De bestaande poel maken we groter. Ook graven we drie nieuwe poelen met verschillende dieptes waarvan één poel verbonden is met de gracht erlangs. Via de groenstroken, trekt het regenwater sneller de bosbodem in.

Vanuit landinrichting voorzien we 500.000 euro subsidies voor de realisatie van de bermbrug. Dit is de eerste uitvoering van landinrichting om een groenblauwe verbinding te creëren van het Floordambos tot het domein 3 Fonteinen. De stad Vilvoorde, de gemeente Steenokkerzeel en het Agentschap voor Wegen en Verkeer hebben hun financieel aandeel voorzien zodat de werken kunnen beginnen. Een deel van het fietspad financiert de provincie Vlaams-Brabant.

Minister van Omgeving Zuhal Demir:

De Vlaamse Rand moet groen en leefbaar blijven. Door overbodig asfalt op te breken, krijgen planten en bomen de ruimte die ze nodig hebben. De oude weg maakt plaats voor een aangename leefomgeving voor fietsers en wandelaars om zich te komen ontspannen. Bovendien gaat de brug de versnippering van de lokale natuur tegen

De werken beginnen in 2024 en duren ongeveer een jaar.

Project Woluwe-Trawool-Floordambos. Naar een leefbare regio
In de valleien van de Zenne, de Woluwe en de Trawool is de open ruimte schaars. Grote stedelijke ontwikkelingen en verkeersaders zoals de E19, de R0, de Woluwelaan en de Luchthavenlaan verdringen er de open ruimte en de natuur. De Woluwe en de Trawool krijgen te weinig ruimte en het risico op…
www.vlaanderen.be

Annick Grillet

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

Katrien Branders

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact