Nieuw boek 'Vloethemveld, verborgen parel' nu aan voorintekenprijs tot 15 november

De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en Stichting Kunstboek geven samen het ​ boek ‘Vloethemveld, verborgen parel’ uit. Het is het eerste boek dat een gedetailleerd overzicht biedt van het natuurgebied in al zijn aspecten, met veel nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal en schitterende foto’s. Het is tot 15 november verkrijgbaar aan voorintekenprijs.

Het Vloethemveld is een bos- en natuurgebied in Zedelgem en Jabbeke met een rijk cultuurhistorisch verleden. Talloze bezoekers uit de regio of ver daarbuiten beschouwen Vloethemveld als een verborgen parel, maar ook voor veel inwoners van Zedelgem en Jabbeke heeft dit landschap met bos, heide, graslanden en vennen nog lang niet al zijn geheimen prijsgegeven. Dit gevarieerde bos- en natuurgebied van meer dan 365 hectare heeft een verleden waarin onder meer de graaf van Vlaanderen, het Sint-Janshospitaal van Brugge, de schaapsboerderijen uit de omgeving en de beide wereldoorlogen een belangrijke rol spelen. Na de Eerste Wereldoorlog lag in Vloethemveld een belangrijk munitiedepot, en van 1944 tot 1946 was er een Brits krijgsgevangenenkamp. Die combinatie van Europese topnatuur, militair erfgoed en kunstwerken van krijgsgevangenen is uniek voor Vlaanderen, België en zelfs Europa. ​ Gedetailleerd kaartmateriaal, prachtige foto’s en interessante teksten over Vloethemveld komen voor het eerst samen in dit rijk geïllustreerde boek.

Kunst in Vloethemveld, gemaakt door krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. Foto Henk Rogiers.
Kunst in Vloethemveld, gemaakt door krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. Foto Henk Rogiers.

Een grote groep kenners en Vloethemveldfans uit verschillende vakgebieden werden bijeengebracht om te komen tot dit naslagwerk, waaraan twee jaar werd gewerkt. Anton Blokken, Guido Blokken, Géry E. Cappon, Luc De Cat, Liesbeth Gellinck, Jan Huyghe, Griet Lambrecht, Steve Margodt, Koen Maertens, Jari Mikkelsen, Ludo Meulebrouck, Frederik Roelens, Regine Vanallemeersch, Hannah Van Nieuwenhuyse, Dieter Verwerft, Arnout Zwaenepoel en Luc Zwartjes delen hun kennis over Vloethemveld, die jarenlang werd opgebouwd, met het publiek. De (natuur)fotografen Geert Anseeuw, Erwin Derous, Leen De Neve, Rony Jacobs, Henk Rogiers, Erwin Derous, Maarten Jacobs, Henk Rogiers, Wim Trio, Henk Wallays, Peter Watty en Arnout Zwaenepoe gingen op pad om dit boek te voorzien van schitterende foto’s. Aan het boek werkten ook leden van de stuurgroep Vloethemveld, het Historisch Wetenschappelijk Comité Vloethemveld, Vloethemveld vzw, Stichting Kunstboek en de medewerkers van de verschillende organisaties mee.

Een inkijkje in het boek...

MP4 - 95 Mb

Voorintekening met korting tot 15 november

Bestel het boek tot 15 november aan 36 euro in plaats van 45 euro bij een van de volgende verkooppunten.

Verkooppunten tijdens de openingsuren (cash en bancontact):

  • Onthaalgebouw Vloethemveld ‘Kamphuis’, tot 6 november open elke zaterdag zondagmiddag van 13 uur tot 18 uur
  • Gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • Gemeentehuis Zedelgem, P. A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Of bestel het boek door dit formulier in te vullen.

Vanaf 15 november

Vanaf 15 november is het boek te koop in de verkooppunten aan 45 euro.

Je kan het ook bestellen door dit formulier in te vullen en het boek te laten opsturen. Dan kost het je 8 euro meer.

 


Vloethemveld, verborgen parel

Formaat: 26 x 21 cm; 240 bladzijden; 320 afbeeldingen; hardcover

Particuliere verkoopprijs: 45 euro; voorintekenprijs t.e.m. 14 november 2022: 36 euro

Verschijnt eind november 2022; uitgegeven door Stichting Kunstboek

ISBN 978-90-5856-668-3 

Dit boek is gerealiseerd door het samenwerkingsverband Vloethemveld met de gewaardeerde medewerking van het Historisch Wetenschappelijk Comité Vloethemveld en Vloethemveld vzw.

www.vloethemveld.be - info@vloethemveld.be

 


Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom

Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 365 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Agentschap Natuur en Bos, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld . Hiermee worden niet allen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen, ​ graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten.

 

Liesbeth Gellinck

Projectleider

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met