Nieuw knuppelpad over verborgen dreef in Torfbroek

Bij het uitgraven van het stort aan de Visserijlaan in Torfbroek (Kampenhout) bleek onder het afval een oude dreef verborgen te liggen. Om de geschiedenis levend te houden, kwam er een bijzonder wandelpad bovenop het tracé van de dreef. De inrichtingswerken voor beheer en recreatief medegebruik van het Torfbroek startten in augustus 2023. Deze werken zijn nodig om het gebied toegankelijk te maken voor beheer. Tegelijk kunnen natuur- en landschapsliefhebbers nu mee genieten van al het moois.

Over het schitterende water van de Kristalvijver ligt nu een knuppelpad. Het rustpunt kijkt uit over het trilveen van de Torfbroekvijver waarin unieke plantensoorten en dieren hun leefgebied vinden. Onlangs kreeg het open water van de Torfbroekvijver een grondige baggerbeurt, want de dikke sliblaag verhinderde de natuurontwikkeling.

Nu de noordelijke beheerweg tussen Visserijlaan en Neerstraat klaar is, kan iedereen het wandelpad opnieuw gebruiken. Zo ontdek je het knuppelpad over de Kristalvijver en geniet je van de andere heringerichte plekken. Doe dit met respect voor de natuur en je viervoeter(s) aan de lijn.

"Nu de inrichtingswerken van het Torfbroek deels zijn afgerond, kan de Vlaming weer ten volste genieten van de heringerichte plekken van dit prachtige blauw-groene natuurgebied. Bezoekers kunnen alles vanop knuppelpaden ontdekken en bewonderen. Zo blijven dieren en planten ongestoord, terwijl iedereen op een unieke manier op verkenning kan gaan. Het Torfbroek is dus een echte troef voor Vlaanderen, die nog heel lang zal meegaan." zegt de Vlaamse minister van Omgeving.

Inrichtingswerken voor beheer en recreatief medegebruik in natuurgebied

Om de topnatuur van het Torfbroek te behouden, is na de inrichting intensief beheer nodig, zoals het maaien van de blauwgraslanden, kalkmoerassen, trilvenen en rietkragen. Om in het natte gebied machines ter plaatse te krijgen en maaisel af te voeren, zijn aangepaste beheerwegen nodig. Tegelijkertijd graven we overbodige, historische ophogingen uit het verleden af zodat er meer ruimte voor natte natuur ontstaat.

Van die natte natuur kunnen natuur- en landschapsliefhebbers in de toekomst volop genieten. Betere wegen en extra verbindingen maken het reservaat toegankelijker. Via knuppelpaden ontdek je er de natste plekken en de Kristalvijver. Het vergroten van de recreatiemogelijkheden gebeurt met respect voor de natuur. Bezoekers ontdekken alles vanop de paden, waardoor planten en dieren ongestoord blijven. Een win-win voor de natuur en de bezoeker.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert de natuurinrichtingswerken uit in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de gemeente Kampenhout. De kost van het uitvoeringsdossier bedraagt 608.000 euro. De hoofdmoot van dit budget gaat naar het verwijderen van ophogingen met vervuilde bodem zodat kalkmoeras en blauwgraslanden nieuwe kansen krijgen en naar de aanleg van de beheerwegen. Het voorlopige einde van de werken is voorzien eind 2024. Meer informatie over het project vind je op de VLM-website.

Katia Van Tichelen

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact