Nieuw Mest Transport Internet Loket (MTIL) vanaf 1 januari online

Op 1 januari 2019 lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe versie van het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Die toepassing maakt dan integraal deel uit van het Mestbankloket, terwijl het huidige MTIL een autonome toepassing is. 

De nieuwe versie biedt heel wat voordelen op het vlak van gegevensuitwisseling: MTIL werkt vanaf januari volledig online, en dus altijd met de meest recente gegevens, zowel op het vlak van mesttransporteurs, volmachten als mestanalyses.

De erkende mestvoerders, erkende verzenders en grensboeren gebruiken MTIL om hun mesttransporten automatisch en online via internettechnologie aan te melden bij de Mestbank. Dit jaar werd de kaap van 340.000 aangemelde mesttransporten in MTIL overschreden.

Aanmelden in MTIL vanaf 1 januari 2019
De erkende mestvoerders, erkende verzenders en grensboeren, moeten zich vanaf 1 januari 2019 aanmelden in MTIL via het Mestbankloket (www.mestbankloket.be), met hun elektronische identiteitskaart (eID) en bijhorende pincode, itsme of token. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zich aanmelden. De erkende mestvoerders, erkende verzenders en grensboeren kunnen volmachthouders aanstellen om in hun plaats te werken met het Mestbankloket, voor de rubriek ‘aan- en afvoer van mest’.

Volmachten die al werden toegekend voor de rubriek ‘aan- en afvoer van mest’ worden uitgebreid met de volmacht voor MTIL. Dat geldt ook voor de volmachten van de aanbieders en afnemers van de transportdocumenten: zij kunnen de aangemaakte documenten raadplegen op MTIL en online ondertekenen, als alternatief voor de ondertekening op papier.

Analyseresultaten komen automatisch in MTIL terecht
Het nieuwe MTIL houdt rekening met de keuze die de landbouwer maakt tussen de forfaitaire mestsamenstelling en de mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses.

Vanaf 1 januari 2019 stromen de mestanalyseresultaten die de erkende laboratoria ingeven in het Staalname Melding Internet Loket (SMIL) automatisch door naar het Mest Transport Internet Loket (MTIL). De geldige mestanalyseresultaten worden met het nieuwe MTIL automatisch ingevuld op de mesttransportdocumenten.

 

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Bart Willaert

diensthoofd productie en afzet - Mestbank, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact