Nieuw Mest Transport Internet Loket (MTIL) vanaf 1 januari online

Nieuw Mest Transport Internet Loket (MTIL) vanaf 1 januari online

Op 1 januari 2019 lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe versie van het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Die toepassing maakt dan integraal deel uit van het Mestbankloket, terwijl het huidige MTIL een autonome toepassing is. 

De nieuwe versie biedt heel wat voordelen op het vlak van gegevensuitwisseling: MTIL werkt vanaf januari volledig online, en dus altijd met de meest recente gegevens, zowel op het vlak van mesttransporteurs, volmachten als mestanalyses.

De erkende mestvoerders, erkende verzenders en grensboeren gebruiken MTIL om hun mesttransporten automatisch en online via internettechnologie aan te melden bij de Mestbank. Dit jaar werd de kaap van 340.000 aangemelde mesttransporten in MTIL overschreden.

Aanmelden in MTIL vanaf 1 januari 2019
De erkende mestvoerders, erkende verzenders en grensboeren, moeten zich vanaf 1 januari 2019 aanmelden in MTIL via het Mestbankloket (www.mestbankloket.be), met hun elektronische identiteitskaart (eID) en bijhorende pincode, itsme of token. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zich aanmelden. De erkende mestvoerders, erkende verzenders en grensboeren kunnen volmachthouders aanstellen om in hun plaats te werken met het Mestbankloket, voor de rubriek ‘aan- en afvoer van mest’.

Volmachten die al werden toegekend voor de rubriek ‘aan- en afvoer van mest’ worden uitgebreid met de volmacht voor MTIL. Dat geldt ook voor de volmachten van de aanbieders en afnemers van de transportdocumenten: zij kunnen de aangemaakte documenten raadplegen op MTIL en online ondertekenen, als alternatief voor de ondertekening op papier.

Analyseresultaten komen automatisch in MTIL terecht
Het nieuwe MTIL houdt rekening met de keuze die de landbouwer maakt tussen de forfaitaire mestsamenstelling en de mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses.

Vanaf 1 januari 2019 stromen de mestanalyseresultaten die de erkende laboratoria ingeven in het Staalname Melding Internet Loket (SMIL) automatisch door naar het Mest Transport Internet Loket (MTIL). De geldige mestanalyseresultaten worden met het nieuwe MTIL automatisch ingevuld op de mesttransportdocumenten.

 

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bart Willaert diensthoofd productie en afzet - Mestbank, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bart Willaert diensthoofd productie en afzet - Mestbank, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL