Skip to Content
Nieuw Park Langerbrugge-Zuid in Gentse Kanaalzone in de kijker

Nieuw Park Langerbrugge-Zuid in Gentse Kanaalzone in de kijker

Eerste deel inrichtingwerken voor koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid &Kerkbrugge-Oost afgerond

Wandelen, lopen, spelen en fietsen in het groen. Het kan allemaal in Park Langerbrugge-Zuid. Het voorbije jaar werd het koppelingsgebied tussen de woonkern van Kerkbrugge en het industrieterrein De Nest omgetoverd tot een boeiend park vol leuke plekjes. Projectpartners en bewoners openen het park op zaterdag 15 juni 2019.

Park Langerbrugge-Zuid is een koppelingsgebied, een buffergebied tussen de woonkern van Kerkbrugge en het industriegebied De Nest. Buffering in dit park gebeurt door het aanwezige groen, dat waar mogelijk werd behouden én bovendien aangevuld met 62.000 stuks bosgoed (hazelaar, esdoorn, kornoelje, haagbeuk, olm, wilg en meidoorn) en een 200-tal hoogstammige bomen (zoals eik, olm, haagbeuk, populier en walnoot).

Koppelingsgbieden hebben ook een verbindende werking: ze brengen mensen samen om te ontspannen maar ook op een veilige manier met de fiets doorheen de Gentse Kanaalzone. Voor de wandelaars kwamen er twee kilometer paden waarvan, centraal in het park, een wandellus aangelegd in beton. Een vlotte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers stond hierbij voorop. Vanaf deze lus zijn de verschillende zones in het park te ontdekken. In de historische zone kan de bezoeker even stilstaan bij het industrieel verleden van dit gebied. Ook de evocatie van de cyclopiste katapulteert de recreant terug in de tijd. Het jonge volkje van Kerkbrugge kan zich uitleven in de speelzone, dierenliefhebbers kunnen binnenkort schapen spotten in de weide.
Ook de natuurliefhebber vindt zijn gading in dit park. Langs de oever van de Hospiceloop ontwikkelt zich een rietkraag op de afgeschuinde zone. Een vlonderpad - mét stootrand voor rolstoelgebruikers - brengt wandelaars doorheen een nattere zone verderop. Aan de ingang van de ook historisch interessante wijk Herryville werden twee waterpartijen gegraven met het oog op ontwikkeling van natte natuur. In totaal werd hier 1,2 ha natuur gerealiseerd.

Langs dit mooie en groene park ligt nu een nieuw lange-afstand-fietspad. Het fietspad verbindt de Gentweg met de Doornzeelsestraat en wordt in de loop van 2020 verbonden met het fietspad langs het bedrijventerrein Grote Nest. In zuidelijke richting zal dit fietspad op termijn een veilig vervolg krijgen bij de heraanleg van de Kluizensesteenweg.

Bovenop de voorziene inrichting legde de VLM in opdracht van North Sea Port een bufferbekken aan in dit koppelingsgebied. Ook een hondenuitloopzone werd op vraag van de gemeente Evergem nog ingepast in de plannen. De kosten voor deze realisaties worden volledige gedragen door North Sea Port en de gemeente.

De realisatie van dit park is het resultaat van een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het provinciebestuur, de gemeente Evergem, de stad Gent, North Sea Port, de Watering Burggravenstroom, de bewoners, maar ook het schooltje Braambos, de instelling Obra en de omliggende bedrijven.

De totale kostprijs voor dit eerste uitvoeringsdossier van de inrichtingsplannen Langerbrugge-Zuid en Kerkbrugge-Oost & Doornzele-Zuid bedraagt bijna anderhalf miljoen euro. Hiervan neemt de Vlaamse overheid ruim 800.000 euro voor haar rekening. North Sea Port droeg 234.000 euro bij aan dit project, de gemeente Evergem 187.000 euro en voor de fietspaden draagt de provincie ruim 200.000 euro bij.

Meer informatie over het koppelingsgebied en het volledige programma van activiteiten staat te lezen op de website van de VLM (of via de link onderaan dit bericht).

Contacteer ons
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, VLM
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL