Nieuw park voor Alsembergse Beemd

Beersel - Start van werken in de Alsembergse Beemd

Eind januari zijn de werken gestart voor een nieuw park in de Alsembergse Beemd. De eerste werken ogen niet fraai, maar over een jaar zal het park een groene en aangename ontmoetingsplek zijn voor jong en oud.
Naast recreatie, is er aandacht voor waterberging. De Alsembergse Beemd moet de interactie tussen de natuur van de Molenbeekvallei en de aanwezige infrastructuur verhogen.

In een eerste fase gebeuren voorbereidende werken. Struiken worden gekapt om de grondwerken voor het nieuwe bufferbekken, gracht en poelen mogelijk te maken. Waar mogelijk, zal een boom of bomengroep blijven staan. Deze bomen krijgen een bord met vermelding ‘ik blijf’. Er zullen ook nieuwe bomen in het park geplant worden en er komen verschillende paden en speeltoestellen. Zo zal het park een aangename ontmoetingsplek worden voor omwonenden en een uitdagende speelplek voor jongeren.

Met de aankoop van gronden in de vallei van de Molenbeek komt er ook meer toegankelijk groen tussen de Molenbeek en de Leuzebeek. Een nieuw te graven gracht tussen beide beken zorgt voor een bypass zodat vissen de waterval aan de Ensdellemolen in de toekomst kunnen vermijden. Dit geeft de vispopulatie opnieuw alle kansen.

Daarnaast komen er nieuwe poelen met plaats voor amfibiën en libellen. Het project Alsembergse Beemd maakt deel uit van het landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’. Het omvat de herinrichting van het vroegere voetbalveld en de voormalige Volvo-parking. Naast een veilige fietsverbinding en ontspanningsmogelijkheden, biedt het nieuwe park binnenkort een ingepaste waterberging om overstromingsrisico’s te verminderen. De werken worden gefinancierd door Vlaanderen, de gemeente Beersel en de provincie Vlaams-Brabant. Het project krijgt ook Europese steun via LIFE BELINI.

Juul Adriaens

Communicatieverantwoordelijke VLM regio oost, Vlaamse Landmaatschappij

Eva De Rudder

Projectleider - inhoudelijk verantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact