Nieuwe aanvraagprocedure voor emissiereducerende maatregelen

Infosessie op 6 juli 2023

Landbouwers kunnen ammoniakemissiereducerende maatregelen en technieken toepassen om de uitstoot van stikstof op hun bedrijf te verlagen. Alle maatregelen en technieken die ze kunnen toepassen staan op de lijst van ammoniakemissiearme staltechnieken (AEA-lijst) of de lijst van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-lijst).

Op 14 maart 2023 ondertekende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het besluit dat een nieuwe procedure oplegt voor de opname van bijkomende emissiereducerende maatregelen op de lijsten.

De nieuwe procedure wordt toegelicht op 6 juli tussen 14 en 17 uur bij het ILVO in Melle. VLM, Fedagrim en VEMIS organiseren die toelichting samen om alle geïnteresseerden tegelijk te informeren.

Programma

  • 13.30 uur: ontvangst
  • 14.00 uur: introductie - Lieven Louwagie (Provincie West-Vlaanderen, VEMIS) en Johan Colpaert (Fedagrim)
  • 14.10 uur: toelichting aangepaste formulieren - Mark Willems (VLM)
  • 14.50 uur: de grote complexiteit van emissiemeetcampagnes, praktijkervaringen van ILVO - Eva Brusselman (ILVO Referentiewerking)
  • 15.20 uur: hoe verloopt een procedure? - Lieve Herman (secretariaat WeComV)
  • 15.50 uur: slotwoord
  • 16.00 uur: netwerkmoment
  • 17.00 uur: einde

Praktisch

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht

Locatie: auditorium van ILVO Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle
Tijdstip: 6 juli tussen 14 en 17 uur

Schrijf u in via de website van VEMIS.

Meer informatie

Aanvragers vinden alle relevante, actuele informatie over de emissiereducerende maatregelen voor de veeteelt op de VLM-website. ​ ​

Inhoudelijke vragen:

Mark Willems
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
[email protected]
T 02 543 72 46


Persvragen:

Leen Van den Bergh
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
[email protected]
GSM
0499 05 26 03

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact