Nieuwe brochure over instrumenten landinrichting

Om ruimtelijke projecten uit te voeren kunnen gemeente- en provinciebesturen en Vlaamse overheden de instrumenten landinrichting inzetten. Meer uitleg daarover vindt u in een nieuwe brochure en op een nieuwe webpagina.

Het decreet landinrichting van 28 maart 2014 voorziet een instrumentenkoffer waarmee u als Vlaamse overheid, als gemeente- of provinciebestuur uw ruimtelijk beleid concreet kunt vormgeven. De instrumenten landinrichting laten u toe om de hedendaagse ruimtelijke vraagstukken geïntegreerd en op maat van elk gebied op te lossen. Ze zijn precies ontworpen om bij complexe ruimtelijke uitdagingen oplossingen op maat uit te werken. Ze spelen vooral in op hindernissen die opduiken wanneer (veel) private gronden betrokken zijn in plannen van overheden. Voorbeelden zijn:

  • herverkaveling uit kracht van wet, zodat gronden geruild kunnen worden om bijv. een bufferbekken aan te leggen;
  • beheerovereenkomsten voor landinrichting,  bijv. om grondeigenaars te stimuleren om bomen en struiken te planten zodat een groene verbinding ontstaat tussen twee natuurgebieden; 
  • vrijwillige bedrijfsverplaatsing, zodat een landbouwbedrijf de nodige middelen krijgt om zich op een andere plek te vestigen, waardoor het bijv. mogelijk wordt om een stadsrandsbos uit te breiden.  

Als lokale, provinciale of Vlaamse overheid kunt u de instrumenten landinrichting inzetten zonder een landinrichtingsproject. Een inrichtingsnota is daarvoor de wettelijke basis. De VLM speelt een begeleidende rol bij de opmaak van de inrichtingsnota. We spreken dan van "landinrichting spoor 2".

In een nieuwe brochure  vertellen we beknopt over de instrumenten landinrichting en illustreren we hoe ze ingezet kunnen worden.

Op een nieuwe webpagina geven we gedetailleerde informatie over de inzet van elk instrument.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact