Nieuwe brochure stelt beheerovereenkomsten en terreinresultaten voor

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakte een brochure over de beheerovereenkomsten. De publicatie werpt een blik op de resultaten van de voorbije programmaperiode.

Een beheerovereenkomst is een vijfjarige verbintenis die een actieve landbouwer kan aangaan met de VLM. De landbouwer levert dan extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit op zijn landbouwbedrijf. Het gaat om inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. In ruil krijgt de landbouwer een vergoeding voor het extra werk en het inkomstenverlies.

De brochure geeft een mooi overzicht van de beheerovereenkomsten vandaag. Ze gaat in op de voornaamste terreinresultaten van de voorbije programmaperiode, staat stil bij de opinies van de voorzitters van de Boerenbond, Natuurpunt en de gedelegeerd bestuurder van de VLM, en bekijkt hoe de samenwerking tussen de landbouwers, VLM bedrijfsplanners en andere partners verloopt.

U vindt een webversie van de brochure op www.vlm.be. Geïnteresseerden kunnen een papieren exemplaar aanvragen via beheerovereenkomsten@vlm.be.

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Bert Van Wambeke

diensthoofd Beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met