Skip to Content
Nieuwe brochure stelt beheerovereenkomsten en terreinresultaten voor

Nieuwe brochure stelt beheerovereenkomsten en terreinresultaten voor

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakte een brochure over de beheerovereenkomsten. De publicatie werpt een blik op de resultaten van de voorbije programmaperiode.

Een beheerovereenkomst is een vijfjarige verbintenis die een actieve landbouwer kan aangaan met de VLM. De landbouwer levert dan extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit op zijn landbouwbedrijf. Het gaat om inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. In ruil krijgt de landbouwer een vergoeding voor het extra werk en het inkomstenverlies.

De brochure geeft een mooi overzicht van de beheerovereenkomsten vandaag. Ze gaat in op de voornaamste terreinresultaten van de voorbije programmaperiode, staat stil bij de opinies van de voorzitters van de Boerenbond, Natuurpunt en de gedelegeerd bestuurder van de VLM, en bekijkt hoe de samenwerking tussen de landbouwers, VLM bedrijfsplanners en andere partners verloopt.

U vindt een webversie van de brochure op www.vlm.be. Geïnteresseerden kunnen een papieren exemplaar aanvragen via beheerovereenkomsten@vlm.be.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd Beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd Beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL