Nieuwe brochure stelt beheerovereenkomsten en terreinresultaten voor

Nieuwe brochure stelt beheerovereenkomsten en terreinresultaten voor

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakte een brochure over de beheerovereenkomsten. De publicatie werpt een blik op de resultaten van de voorbije programmaperiode.

Een beheerovereenkomst is een vijfjarige verbintenis die een actieve landbouwer kan aangaan met de VLM. De landbouwer levert dan extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit op zijn landbouwbedrijf. Het gaat om inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. In ruil krijgt de landbouwer een vergoeding voor het extra werk en het inkomstenverlies.

De brochure geeft een mooi overzicht van de beheerovereenkomsten vandaag. Ze gaat in op de voornaamste terreinresultaten van de voorbije programmaperiode, staat stil bij de opinies van de voorzitters van de Boerenbond, Natuurpunt en de gedelegeerd bestuurder van de VLM, en bekijkt hoe de samenwerking tussen de landbouwers, VLM bedrijfsplanners en andere partners verloopt.

U vindt een webversie van de brochure op www.vlm.be. Geïnteresseerden kunnen een papieren exemplaar aanvragen via beheerovereenkomsten@vlm.be.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd Beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd Beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL