Nieuwe fietsverbindingen in Kerkbrugge en Doornzele

Start tweede deel inrichtingswerken in koppelingsgebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid in de Gentse Kanaalzone

In 2015 werd het inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid goedgekeurd door de bevoegde minister. Het eerste deel van de inrichtingswerken werd afgerond in 2019. Intussen heeft de VLM ook de nodige gronden verworven en is er een omgevingsvergunning om het tweede deel van dit inrichtingsplan uit te voeren. Aannemingen de Witte bvba uit Maldegem zal met de werken starten begin februari 2021.

Ter hoogte van de woonwijk Herryville in Kerkbrugge ligt nu al een natte natuurzone. De fietsverbinding tussen de Doornzeelsestraat en het park Langerbrugge-Zuid is ook afgewerkt. Aansluitend op dit fietspad komt er een veilige verbinding naar de Varenbergstraat. In februari start de aannemer met rooi- en opbraakwerken. Deze werken zijn noodzakelijk om het fietspad tussen de Hospitaaldreef en de Varenbergstraat te kunnen aanleggen We streven er naar om deze af te ronden vóór het broedseizoen (15 maart). De rooiwerken worden tot een minimum beperkt. Alleen de bomen en struiken die in de weg staan voor de aanleg van het fietspad of het profileren van de grachten zullen verdwijnen. Het bestaande groen blijft zo veel mogelijk behouden.

De aannemer zal in fases werken. In een eerste fase komt er een verbinding van het fietspad dat werd aangelegd in 2019 met het fietspad van het industrieterrein Grote Nest (verbinding Hospitaaldreef - Varenbergstraat). Dit pad krijgt een uitvoering in een betonverharding, ook het deel over de Varenbergstraat.

Verbinding Varenbergstraat - Hospitaaldreef
Verbinding Varenbergstraat - Hospitaaldreef

Vervolgens starten de voorbereidingen voor het knooppunt aan de Wildestraat en de heraanleg van de Wildestraat vanaf het fietspad Grote Nest tot het dierenasiel.
De heraanleg van de Wulgestraat vanaf de Kooistraat als fietspad komt als volgende aan bod. ​
In een laatste fase van de heraanleg van het fietspad volgt de heraanleg van de Wildestraat vanaf het dierenasiel. Het deel van de Wulgestraat tot aan de Kooistraat, aangeduid op de kaart (F4), krijgt ook een inrichting als fietsstraat.
Tijdens de werken wordt een fietsomleiding voorzien.

Omleiding fietsers tijdens uitvoering werken fase 2, 3 en 4
Omleiding fietsers tijdens uitvoering werken fase 2, 3 en 4

In de winter 2021-2022 worden de bomen en struiken aangeplant.

De werken zullen 140 werkdagen duren, het einde is voorzien voor december 2021.

“Het belang van het kwalitatief inrichten van de koppelingsgebieden in de Gentse kanaalzone kan niet onderschat worden" stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. "Niet alleen omdat we zo hun bufferende rol maximaal laten spelen, we creëren win-wins op het terrein en maken voldoende plaats voor groen, recreatie en veilige verbindingen voor de zwakke weggebruikers. Zo pogen we de havenactiviteiten maximaal te verzoenen met de omliggende woonkernen. Met dank voor de goede samenwerking tussen de verschillende partners op het terrein.”

Deze realisaties vormen het sluitstuk van een veilige fietsverbinding tussen de Gentweg in Kerkbrugge-Langerbrugge en Doornzeledries en het Terdonkplein.

Situeringskaart koppelingsgebieden - fietsverbinding
Situeringskaart koppelingsgebieden - fietsverbinding

De totale kostprijs van de werken bedraagt 977.135,73 euro en wordt gedragen door verschillende partners: de Vlaamse overheid via subsidies landinrichting (80.080,04 euro) en de afdeling Maritieme Toegang (AMT - 90.514,08 euro), de gemeente Evergem (256.265,05 euro), North Sea Port (16.016,01 euro), ​ en de provincie Oost-Vlaanderen (434.260,55 euro).

Meer informatie over het inrichtingsproject is terug te vinden op de website van de VLM.

Uitvoeringsplan Varenbergstraat
Uitvoeringsplan Varenbergstraat
Wildestraat (huidige toestand)
Wildestraat (huidige toestand)

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

Leen Vannieuwerburgh

Projectleider, VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met