Nieuwe groenzone in Dudzele nu ook officieel geopend

Feest vandaag in Dudzele, deelgemeente van Brugge: de nieuwe groenzone Cathemgoed is officieel geopend. Het Cathemgoed is aangelegd om het dorp af te schermen van de autosnelweg A11. Na een lange periode van planvorming en terreinwerken is de publieke groenzone nu klaar om haar eerste zomer in te gaan. Het Feestcomité Dudzele nodigt de inwoners alvast uit om het Cathemgoed grondig te verkennen via een gedichtenwandelroute met 80 gedichten over het thema “natuur”. Die staan nog tot eind september opgesteld in de beide delen van het Cathemgoed.

De Vlaamse Landmaatschappij ontwierp de plannen voor de nieuwe groenzone samen met de inwoners van Dudzele en de stad Brugge al in 2012. De aanleg van het Cathemgoed kadert in het landinrichtingsplan A11 van de Vlaamse Landmaatschappij, dat bedoeld is om de impact van de autosnelweg op de omgeving te milderen. Voor Dudzele werd gekozen voor een groene buffer die tegelijk een extra ontmoetings- en ontspanningsruimte voor de inwoners is. De leefbaarheid van het dorp vlakbij de N31, de A11 en de haven van Zeebrugge krijgt daarmee een boost.

De groenzone bestaat uit twee delen. Ten oosten van de Zwaanhofstraat ligt een buurtpark van 2,6 hectare met een evenementenplein, een open grasvlakte, een heuvel, een vijver, een pas aangeplante dorpsboomgaard met een 30-tal hoogstamfruitbomen, zit- en picknickbanken en een kleine smulhaag met bessenstruiken. Een nieuwe fiets- en wandelpad tussen het Dudzeels Neerhof en de Zwaanhofstraat verbindt de woonwijk met het park. Het park is vrij toegankelijk.

Speelbos

Ten westen van de Zwaanhofstraat ligt een grotere groenzone van 7 hectare. Het is een weide- en bosgebied dat bereikbaar is via een doorgang tussen de huizen. De weilanden met bomenrijen van wilgen en populieren krijgen een natuurgericht beheer. Vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Vaneweg is een halfverhard wandelpad aangelegd door de weilanden en langs een poel. Het pad is ook geschikt voor rolstoelgebruikers. In de weilanden zorgen enkele nieuw gegraven laantjes (slootjes) voor wat natte natuur.

Een ietwat tussen het groen verstopte picknickplek bij een sloot zal veel mensen van binnen en buiten Dudzele kunnen bekoren.
Een ietwat tussen het groen verstopte picknickplek bij een sloot zal veel mensen van binnen en buiten Dudzele kunnen bekoren.

Aan de Vaneweg is een perceel van bijna 1 hectare bebost. Het is ingericht als (toekomstig) speelbos met een open plek van 0,15 hectare. Een wandelpad verbindt het bos langs de Vaneweg met de Westkapelsesteenweg en de Kasteelstraat.

Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Er is hard gewerkt om deze buffer om te toveren tot het prachtige natuurgebied Cathemgoed, een toegankelijk stukje natuur voor de inwoners van Dudzele. Zij hebben hier lang op gewacht en hoeven nu niet meer te kijken op de autosnelweg of de haven, maar hebben nu zicht op dit mooie natuurgebied. Ze kunnen er wandelen, samenkomen en genieten van al het groen. De voorbije jaren hebben we in Brugge al veel stappen gezet om meer natuur te realiseren. In het Cathemgoed werden meer dan 5000 bomen aangeplant, wat hier toe bijdraagt. Een prachtige realisatie voor Dudzele!”

Door administratieve hindernissen duurde het proces van planvorming tot het einde van de werken helaas langer dan voorzien. Het deel ten westen van de Zwaanhofstraat werd op vraag van de inwoners van Dudzele opengesteld zodra het klaar was, eind 2021. Het parkgedeelte is in gebruik sinds december 2022. De Vlaamse Landmaatschappij, die bouwheer was, draagt het volledige Cathemgoed binnenkort over aan de stad Brugge, die het na de waarborgperiode van de aannemer ook zal beheren.

Een toefje poëzie

Met de organisatie van een poëziewedstrijd en bijhorende wandelroute dompelt het Feestcomité Dudzele het Cathemgoed onder in een poëtische stemming. Dudzelenaren en dichters van buiten Dudzele werden uitgenodigd een gedicht in te sturen met als thema “de natuur”. 80 gedichten staan nog tot eind september opgesteld op bordjes in de beide delen van het Cathemgoed, langs een wandelroute van ca. 3 kilometer. Een vakjury kiest hieruit een winnend gedicht, dat vandaag bekend wordt gemaakt tijdens de officiële opening. Dudzelenaars en alle geïnteresseerden kunnen daarnaast stemmen op hun favoriete gedicht tot eind september.

De naam “Cathemgoed” werd voorgesteld door de Heemkring Dudzele. Hij verwijst enerzijds naar de Cathemhoeve, een kleine hoeve die in geschriften uit het jaar 1260 vermeld is. Anderzijds refereert de naam aan de “Cathemmote”, een heuvel uit de 11de eeuw waar men vee naartoe bracht bij overstromingen. Op deze terp stond een houten gebouw, wellicht een stal. De mote was omgeven door een wal. De nieuw gegraven vijver in het huidige Cathemgoed is een speelse verwijzing naar deze wal. Op de heuvel zijn esdoorns aangeplant. Ze verwijzen naar de Canadese vlag en het Canadese regiment dat Dudzele in 1944 heeft bevrijd. Tegelijk zijn de esdoorns een eerbetoon aan de Dudzeelse gesneuvelde soldaten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Financiële injectie

De overheden hadden heel wat middelen veil voor de aanleg van het Cathemgoed. De aanleg van het gehele Cathemgoed heeft in totaal 1.131.502,04 gekost, inclusief de aankoop van de gronden. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat opdrachtgever was voor de bouw van de A11, betaalde ​ 505.554,49 euro en het Departement Omgeving investeerde via het landinrichtingsproject A11 429.126,62 euro. De stad Brugge droeg 196.820,93 euro bij.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Dank zij deze stevige financiële injectie is Dudzele heel wat aangenamer en groener geworden. Ik ben ervan overtuigd dat het buurtpark, de picknickzone en over enkele jaren ook het speelbos heel geliefd zullen zijn bij de Dudzelenaren. ​ En natuurlijk ben ik ook blij met de 9500 m2 die we hier hebben kunnen bebossen.”

Andere projecten die de impact van de A11 op de omgeving verzachten zijn

  • de ruilverkaveling A11 voor eigenaars en gebruikers van landbouwgronden. De eigendomsakte van de ruilverkaveling werd verleden in november 2022, maar de terreinwerken lopen nog door;
  • de aanleg van een moeraszone op de parkbegraafplaats Blauwe Toren. Dit natuurherstelproject is sinds enkele maanden afgewerkt;
  • twee reeksen van bufferbeplantingen bij particulieren (resp. afgewerkt in 2013 en 2016).

 

Barbara Gellinck

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact