Skip to Content
​​​​​​​Nieuwe hengelplaatsen in Oostkamp

​​​​​​​Nieuwe hengelplaatsen in Oostkamp

De Vlaamse Landmaatschappij heeft in nauwe samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie in Moerbrugge (Oostkamp) vier nieuwe hengelplaatsen gebouwd. Blikvanger is een steiger met een aangepaste toegang voor personen met een beperking.

Aan de Westdijk, vlakbij het natuurgebied Warandeputten, zijn drie nieuwe hengelplekken aangelegd op de monding van de Rivierbeek in het kanaal Gent-Brugge. Twee steigers voor elk één hengelaar bestaan uit een houten structuur met kunststof dekplanken. Ze zijn bereikbaar via een betonnen trap in de oever van de Rivierbeek. Eén hengelplaats wordt ingewerkt in de oever van de beek. Deze hengelplaats is nog in aanbouw. Ze wordt de komende weken afgewerkt. Hengelen op deze plek is populair omdat de waterkwaliteit hier door de band goed is. Er wordt gevist op voorn, brasem, karper, en soms op paling.

De grootste investering is gebeurd op het kanaal Gent-Brugge, waar langs de Oostdijk in Moerbrugge een hengelzone voor personen met een beperking is aangelegd. Een houten vissteiger met kunststof dekplanken van 2,5 m breed en 5 m lang biedt voldoende ruimte voor twee hengelaars in een rolstoel. De steiger is bereikbaar via een brede en zeer licht hellende toegang in beton, die in de kanaaloever is gebouwd.

Deze steiger is aangelegd om aan de groeiende vraag naar aangepaste hengelplekken tegemoet te komen. Er is ook een hengelplaats voor personen met een beperking aan de Nieuwegebrug op het kanaal Brugge-Oostende in Jabbeke. Hengelaars met een beperking hebben wat extra ruimte nodig op de steiger en ook een aangepaste en veilige toegang.

“De vissers krijgen met deze investering prachtplaatsen aangeboden voor hun vangsten. Ik ben bijzonder tevreden dat we er ook in geslaagd zijn een toegang te voorzien op maat van mensen met een beperking. Zo zorgen we niet alleen voor voldoende hengelplaatsen om de stijgende vraag op te vangen, we zorgen er tegelijk voor dat deze nieuwe infrastructuur voor iedereen toegankelijk is”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die in het verleden ook federaal staatssecretaris was bevoegd voor personen met een beperking.

De hengelsteiger langs het kanaal is gebouwd op gronden van en met instemming van De Vlaamse Waterweg. De hengelvoorzieningen op de Rivierbeek zijn gebouwd op gronden van en met instemming van de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze nieuwe infrastructuur is aangelegd in uitvoering van het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse. De totale kostprijs bedraagt ruim 100.000 euro. Via het Visserijfonds staat de Provinciale Visserijcommissie in voor een medefinanciering van 30.000 euro.

Contacteer ons
Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke VLM regio West
Frank Debeil projectleider, VLM
Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke VLM regio West
Frank Debeil projectleider, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL