Nieuwe ontmoetingsplek in Zonhoven krijgt ook een nieuwe naam

Werken aan Centrumvijver officieel afgerond

De ontoegankelijke moerasvijver aan het gemeentehuis in Zonhoven werd omgevormd naar een belevingsvolle vijver met ruimte voor water, natuur, én ontmoetingen in het hart van ‘De Wijers, het land van 1001 vijvers’. Zo komen De Wijers het centrum van Zonhoven ingevloeid.

De Centrumvijver is werkelijk uniek gelegen, pal in de kern van Zonhoven. De natuur komt er tot vlakbij de mensen. Door de recente herinrichting van de vijver en haar oevers, kunnen dieren de vijver nu ook gebruiken als ecologische stapsteen door de vallei van de Roosterbeek. Er werd meteen ruimte gecreëerd voor waterberging in het dorpscentrum van Zonhoven, wat in het veranderende klimaat een bufferende werking heeft bij perioden van intense neerslag. Water blijft ook langer ter plaatse, wat een verkoelend effect heeft en uitdroging tegengaat.

Burgemeester Johny de Raeve: “Vroeger heette de vijver ‘Vettig boske’ en het had zijn naam niet gestolen, er was geen toegang mogelijk in het gebied. Dit prachtig stukje natuur, dat de evenementenhal met het gemeentehuis verbindt, heet voortaan ’t Vlonderpiëke.  Na een bevraging bij de inwoners koos het gemeentebestuur uit 121 inzendingen deze naam. Dat is Zonhovens dialect voor vlonderpad. Dankzij de herinrichting, brengen we de natuur naar de mensen en merken we ook dat zowel de school als het rusthuis hier vlakbij, er dankbaar gebruik van maken”.

De vijver werd de voorbije periode opengemaakt door de ruigte rondom te dunnen. Zo valt er meer licht op de vijver, wat belangrijk is voor de waterkwaliteit. De oevers van de vijver kregen een ander profiel en de vijverbodem werd grondig gereinigd. Bomen werden rondom aangeplant. Er werd voor een optimale beleving van het water in Zonhoven een vlonderpad aangelegd met zitbanken en infoborden, geheel in stijl van De Wijers. Het pad wordt opgenomen in het trage wegennetwerk en is breed genoeg voor rolstoelen, wat een pluspunt is met het verzorgingstehuis vlakbij.

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur en voorzitter RLLK, Bert Lambrechts: “Regionaal Landschap Lage Kempen werkt met de Limburgse landschapsteams al 10 jaar samen met de gemeente aan dit prachtig stukje natuur midden in het centrum van Zonhoven. De herinrichting van de centrumvijver vormt een sluitstuk waarbij De Wijers weer een stukje dichter bij de mensen gebracht wordt. We willen De Wijers ook voordragen als kandidaat voor de titel van landschapspark omdat wij overtuigd zijn van de meerwaarde van De Wijers op ecologisch, landschappelijk, economisch maar ook toeristisch vlak”.

Voor de werken aan ‘t Vlonderpiëke was een budget voorzien van 150.000 euro: de helft daarvan werd door de Vlaamse Landmaatschappij betaald, de rest door de gemeente. Het Regionaal Landschap Lage Kempen was verantwoordelijk voor de uitvoering van het project dat startte in de winter van 2019.

Minister Zuhal Demir: “Vandaag kan ik met veel plezier komen kijken naar de laatste elementen die ’t Vlonderpiëke helemaal afmaken. De bakens en de zitbanken uit het project De Wijers zijn de sluitstukken. En dat pal in het centrum van Zonhoven, je verwacht zo’n natuur hier niet. Tegelijk bieden we hier op kleine schaal een antwoord op klimaatveranderingen met kwalitatieve ruimte voor water. Het ‘Wijersgevoel’ tot bij de mensen brengen is hier goed gelukt.”

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact