Skip to Content
Nieuwe publicatie bundelt kennis over behoud patrijs en versterken biodiversiteit in landbouwgebieden

Nieuwe publicatie bundelt kennis over behoud patrijs en versterken biodiversiteit in landbouwgebieden

Boeren met natuur, patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

PARTRIDGE is een Europees interreg project North Sea Region waarin landbouwers, jagers, onderzoekers, adviseurs, natuurbeschermers en beleidsmakers uit zes landen de handen in elkaar slaan om in tien voorbeeldgebieden van elk 500 ha groot de biodiversiteit met 30% te laten toenemen.

Op minstens 7% van de oppervlakte van het gebied, werden gepaste maatregelen voor akkervogels via beheerovereenkomsten aangelegd. De symboolsoort van dit project is de patrijs (Perdix perdix) , één van de snelst achteruitgaande akkervogelsoorten in Europa, en tevens een goede indicator voor de ecologische toestand van landbouwgebieden. De aanpak om deze doelstelling te realiseren, is van bij de start van het project gestoeld op een wetenschappelijke basis.

De bestaande praktische en wetenschappelijke kennis over de patrijs is zeer uitgebreid, maar weinig toegankelijk, want verspreid over meerdere wetenschappelijke studies en aanwezig in de hoofden van experts uit verschillende Europese landen. De partners uit het PARTRIDGE project namen daarom het initiatief om al deze informatie te bundelen in een mooi geïllustreerde publicatie waarin een actueel overzicht wordt gegeven van de wetenschappelijke kennis van de ecologie en de bescherming van de patrijs in Europa. Hiervoor werd een selectie gebruikt van maar liefst 168 relevante wetenschappelijke studies en rapporten. Daarnaast wordt in de publicatie ook dieper ingegaan op hoe de bescherming van de patrijs kan bijdragen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis op het platteland.

Met deze nieuwe publicatie is er een bruikbare en praktische handleiding beschikbaar voor beleidsmakers, landbouwers, jagers en voor iedereen die de handen uit de mouwen wil steken voor de patrijs in het bijzonder en de biodiversiteit in  landbouwgebied in het algemeen. Later volgen nog rapporten met de resultaten die deze aanpak heeft opgeleverd.

De Vlaamse versie van de publicatie kreeg de titel ’Boeren met natuur – patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur’. De publicatie is digitaal beschikbaar via het portaal van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/publicaties/boeren-met-natuur-patrijzenbescherming-als-leidraad-voor-herstel-van-de-boerennatuur

Een gedrukt exemplaar is beschikbaar bij de Vlaamse partners (Vlaamse Landmaatschappij, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Boerennatuur Vlaanderen, Inagro en Hubertus Vereniging Vlaanderen) zolang de voorraad strekt.

 

Contacteer ons
Frank Stubbe Projectleider VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL