Nieuwe publicatie bundelt kennis over behoud patrijs en versterken biodiversiteit in landbouwgebieden

Boeren met natuur, patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

PARTRIDGE is een Europees interreg project North Sea Region waarin landbouwers, jagers, onderzoekers, adviseurs, natuurbeschermers en beleidsmakers uit zes landen de handen in elkaar slaan om in tien voorbeeldgebieden van elk 500 ha groot de biodiversiteit met 30% te laten toenemen.

Op minstens 7% van de oppervlakte van het gebied, werden gepaste maatregelen voor akkervogels via beheerovereenkomsten aangelegd. De symboolsoort van dit project is de patrijs (Perdix perdix) , één van de snelst achteruitgaande akkervogelsoorten in Europa, en tevens een goede indicator voor de ecologische toestand van landbouwgebieden. De aanpak om deze doelstelling te realiseren, is van bij de start van het project gestoeld op een wetenschappelijke basis.

De bestaande praktische en wetenschappelijke kennis over de patrijs is zeer uitgebreid, maar weinig toegankelijk, want verspreid over meerdere wetenschappelijke studies en aanwezig in de hoofden van experts uit verschillende Europese landen. De partners uit het PARTRIDGE project namen daarom het initiatief om al deze informatie te bundelen in een mooi geïllustreerde publicatie waarin een actueel overzicht wordt gegeven van de wetenschappelijke kennis van de ecologie en de bescherming van de patrijs in Europa. Hiervoor werd een selectie gebruikt van maar liefst 168 relevante wetenschappelijke studies en rapporten. Daarnaast wordt in de publicatie ook dieper ingegaan op hoe de bescherming van de patrijs kan bijdragen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis op het platteland.

Met deze nieuwe publicatie is er een bruikbare en praktische handleiding beschikbaar voor beleidsmakers, landbouwers, jagers en voor iedereen die de handen uit de mouwen wil steken voor de patrijs in het bijzonder en de biodiversiteit in  landbouwgebied in het algemeen. Later volgen nog rapporten met de resultaten die deze aanpak heeft opgeleverd.

De Vlaamse versie van de publicatie kreeg de titel ’Boeren met natuur – patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur’. De publicatie is digitaal beschikbaar via het portaal van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/publicaties/boeren-met-natuur-patrijzenbescherming-als-leidraad-voor-herstel-van-de-boerennatuur

Een gedrukt exemplaar is beschikbaar bij de Vlaamse partners (Vlaamse Landmaatschappij, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Boerennatuur Vlaanderen, Inagro en Hubertus Vereniging Vlaanderen) zolang de voorraad strekt.

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Frank Stubbe

Projectleider VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact