Nieuwe toekomst voor de hoeve aan de Langedreef in Nazareth: boomkwekerij met bomenasiel

Begin maart 2021 tekenden Dries en Hannelore Rooryck-Croes de aankoopakte van de hoeve aan de Langedreef 3 in Nazareth. Zij zullen de site nieuw leven inblazen en omvormen tot een boomkwekerij, gespecialiseerd in natuurlijke, vrij uitgroeiende, inheemse bomen en heesters. ​
Het behoud van een landbouwkundige functie was de belangrijkste voorwaarde bij de verkoop van de site. De uitbouw van een boomkwekerij sluit perfect aan bij de nabijgelegen Hospicebossen.

De hoeve was tot eind 2015 eigendom van het OCMW van Gent en werd uitgebaat als een melkvee- en vleesveebedrijf met 200 runderen en 40 ha bijbehorende gronden. Eind 2015 kon de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de hoeve met alle gronden in haar totaliteit aankopen. De VLM zal, in kader van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie, 36 ha landbouwgronden inzetten als ruilgrond voor landbouwers betrokken bij de bosuitbreiding van de Hospicebossen en het Parkbos. Voor de bedrijfsgebouwen van de hoeve zocht de VLM een nieuwe toekomst en stelde de hoevegebouwen incl. 4,5 ha grond te koop. ​

De verkoop gebeurde onder strikte voorwaarden, de belangrijkste was het behoud van een landbouwfunctie. De activiteiten van de nieuwe eigenaar(s) moesten bovendien een positieve bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit en mochten de ruimtelijke draagkracht niet overschrijden. Een boomkwekerij sluit mooi aan bij de nog verder uit te breiden Hospicebossen.

Kandidaat-kopers moesten eerst een projectvoorstel indienen. Na een beoordeling door de VLM en expert-juryleden konden zij hun voorstel bijsturen. Het projectvoorstel van Bomen Rooryck BVBA kwam als beste uit de selectie.

Op 12 oktober 2020 verleende de gemeente Nazareth aan Bomen Rooryck BVBA de omgevingsvergunning voor het inrichten van een landbouwactiviteit (boomkwekerij), de heropbouw van de bedrijfswoning, het bouwen van bedrijfsruimte & afbraak van een aantal bijgebouwen, het verwijderen van asbestdakbedekking en herbouwen van een loods. Het verkrijgen van de omgevingsvergunning betekende ook dat de verkoopakte opgesteld en ondertekend kon worden.

 

Portret van de nieuwe eigenaars

Dries Rooryck (°1986) is een bio-ingenieur landbouw die een bijkomende opleiding bos- en natuurbeheer volgde. Hij behaalde ook de certificaten ‘European Treeworker’ en ‘European Tree Technician’. Hij is zaakvoerder van de BVBA Bomen Rooryck en specialiseerde zich in boomverzorging. Samen met zijn vriendin Hannelore heeft hij 2 kinderen en het gezin verwacht deze zomer een derde kindje.

Op de hoeve aan de Langedreef komt een boomkwekerij. De eerste 6000 boompjes en struikjes werden begin maart al geplant zodat alles snel kon beginnen te groeien en tegen eind maart kwamen er nog 2000 stuks bij zodat er intussen ruim 2 ha beplant is.

Hannelore: “Deze rustige locatie biedt ons de mogelijkheid om gezin en werk meer in balans te brengen met elkaar. We hebben de ruimte om het bedrijf uit te bouwen bij ons huis en zitten toch maar op een paar kilometer van het centrum van De Pinte met scholen voor de kinderen en ook nog dicht bij onze vrienden en familie.“

Hannelore en Dries met hun kinderen
Hannelore en Dries met hun kinderen

Tijdens zijn werk viel het Dries op dat (te) vaak bomen en struiken gerooid en verhakseld moesten worden om plaats te maken voor nieuwe gebouwen, een uitbreiding van een weg, de aanleg van een fietspad, … Het is echter mogelijk om veel van die bomen en struiken te behouden en een tweede leven te bezorgen. Zo groeide bij hem de idee om een bomenasiel uit te bouwen. De bomen krijgen een tijdelijke plek op de boomkwekerij en worden geconditioneerd zodat ze op termijn een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Op de site is een ruimte van 1 ha voorzien voor het bomenasiel. Momenteel kregen al een 300-tal bomen en struiken een tijdelijke verblijfsplek en waarvan er bovendien al een 50-tal een nieuwe bestemming hebben.

Ruimte voor nieuwe bomen maar ook voor een bomenasiel
Ruimte voor nieuwe bomen maar ook voor een bomenasiel

Dries: “Veel mensen weten vaak gewoon niet dat je grotere bomen en struiken, mits de nodige zorgen, wel degelijk kan verplaatsen. Wanneer ik hen dit vertel, dan zijn ze vaak enthousiast en soms krijgen de planten zelfs een nieuwe plek in de eigen tuin of groenzone.”

Deze aanpak is ontstaan vanuit een liefde voor bomen en struiken, maar naast het meer emotionele is er zeker ook een ecologische én een economische kant aan het verhaal. Het behouden en hergebruiken van grotere bomen en struiken is een vorm van circulaire economie en grotere bomen hebben ook al meer positieve impact op het milieu. Bovendien zijn grotere exemplaren in aankoop duurder en vaak moeilijker te vinden, zeker wanneer je op zoek gaat naar een boom met wat ‘karakter’.

Dries “De mooiste notelaar is voor mij de notelaar uit de gracht die daar natuurlijk is gegroeid en die de tijd kreeg om rustig uit te groeien.”

Deze aanpak maakt het mogelijk voor bv. besturen of bedrijven om grotere bomen of struiken tijdelijk te stockeren in het bomenasiel en ze na uitvoering van wegen- of bouwwerken terug aan te planten. De gemeente Nazareth wil alvast gebruik maken van deze mogelijkheid. Ook met de UGent was er al overleg om te bekijken welke grotere struiken er behouden kunnen worden op de site van het Technologiepark in functie van de nieuwbouw die er zal komen.

Op dit moment is er al heel wat activiteit op de site in de Langedreef. De oude woning werd intussen gesloopt, over een jaar hoopt Dries met zijn gezin naar de nieuwe woning te kunnen verhuizen.

Dries aan het werk als boomverzorger
Dries aan het werk als boomverzorger
Op de voormalige akker komen bomen en struiken
Op de voormalige akker komen bomen en struiken

(c) foto's Dries en Hannelore Rooryck-Croes (m.u.v. luchtfoto)

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met