Nieuwe trage weg tussen de Wulgenbroeken en de Heidelbergstraat in Oostkamp en Brugge

Vanaf nu kun je langs een nieuw fiets- en wandelpad van de Wilgenbroekstraat naar het Magdalenagoed fietsen en wandelen door de Wulgenbroeken, op de grens van Oostkamp en Brugge. Het is één van de belangrijkste missing links in de Groene Fietsgordel Brugge om vanuit de Assebroekse meersen het bosdomein Tillegem en de Kasteelbossen te bereiken.

Aan de rand van het natuurgebied de Wulgenbroeken, langs de spoorlijn, lag al jaren een doodlopend hobbelig pad dat gebruikt werd als toegang tot de weilanden en als onderhoudsweg voor de spoorweg. Dat pad is nu vernieuwd en verlengd tot een comfortabel fiets- en wandelpad in een halfverharding van kalksteenslag. Het krijgt de naam “Wulgenbroekpad” en wordt opgenomen in het netwerk Trage Wegen. In het najaar creëert ​ het Agentschap Wegen en Verkeer aan het einde van het pad een veilige oversteek over de Heidelbergstraat.

Het vernieuwde pad is een volgende stap naar een veilige en vlotte fiets- en wandelverbinding van Steenbrugge naar Tillegem – een ontbrekende link in de Groene Fietsgordel Brugge. Dat is een fietspad van 53 km dat de verschillende openruimtegebieden rond Brugge op een veilige manier met elkaar verbindt. Via het landinrichtingsproject Groene Fietsgordel Brugge zijn al heel wat nieuwe fietspaden, die aansluiten op bestaande paden, aangelegd. De verbinding hier in de Wulgenbroeken is één van de laatste die ontbrak.

Binnenkort wordt nog en toplaag in fijne steenslag aangebracht om het pad helemaal af te werken.
Binnenkort wordt nog en toplaag in fijne steenslag aangebracht om het pad helemaal af te werken.

Wanneer de oversteek over de Heidelberg klaar zal zijn, zal de vernieuwde fietsverbinding ervoor zorgen dat je veilig kan fietsen van Oostkamp en Steenbrugge via de Wulgenbroeken en het Smisjesbos naar de Stuivenbergstraat. Van daar kun je via het Magdalenapad en de Koning Albert I-laan naar het Tillegembos.

Nieuw uitkijkpunt in de Wulgenbroeken

Langs het fietspad is gezorgd voor een mooi rustplekje. Het is een stopplaats die via een vlonderpad ​ aansluit op een platform in een weide, waar je een zitbank en een infobord vindt. Het is een uitkijkpunt om even weg te dromen bij het bloemrijke weidenlandschap of de overstroomde broeken in de winter.

Om het pad te realiseren, is over de Lijsterbeek een nieuw bruggetje gelegd. Langs een andere, kronkelende beek zijn opnieuw marilandicapopulieren aangeplant. Het landschap kreeg een broodnodige opfrisbeurt door het opruimen van kilometerlange rommelige afsluitingen en enkele schuilhokken. Natuurpunt zorgde voor het onderhoud van knotwilgen, de aanplant van enkele houtkanten en opbraak en vernieuwing van veerasters dieper in het gebied. De gronden van Natuurpunt, 20 hectare, worden door landbouwers gebruikt als hooi- en graasweide.

Langs het fietspad is gezorgd voor een mooi rustplekje. Het is een stopplaats die via een vlonderpad ​ aansluit op een platform in een weide, waar je een zitbank en een infobord vindt. Het is een uitkijkpunt om even weg te dromen bij het bloemrijke weidenlandschap of de overstroomde broeken in de winter.
Langs het fietspad is gezorgd voor een mooi rustplekje. Het is een stopplaats die via een vlonderpad ​ aansluit op een platform in een weide, waar je een zitbank en een infobord vindt. Het is een uitkijkpunt om even weg te dromen bij het bloemrijke weidenlandschap of de overstroomde broeken in de winter.

Met dit alles worden de Wulgenbroeken voor mens en natuur een heel waardevolle plek in de groene gordel rond Brugge.

Samenwerking

De inrichting van de Wulgenbroeken is een onderdeel een groter dossier waar ook de inrichting van de Assebroekse Meersen en de aanleg van het pad langs het Smisjesbos deel van uitmaken. Hier in de Wulgenbroeken is samengewerkt met heel wat partners. De VLM was bouwheer op het grondgebied van Brugge en Oostkamp. De beide besturen financierden mee de aanleg van het fietspad. De stad Brugge deed ook een bijdrage in de aanleg van het uitkijkplatform. Voor de aanleg van het bruggetje over de Lijsterbeek betaalde de provincie West-Vlaanderen mee in functie van een zwaardere dimensionering, zodat de beek efficiënter beheerd kan worden. De overige 70% wordt betaald met subsidies landinrichting. De totale kostprijs van de werken bedraagt 381.967,64 euro. Met Natuurpunt, de eigenaar van een groot deel van de gronden grenzend aan het fietspad, is ​ nauw overleg gepleegd over de inrichting en het toekomstig beheer van de Wulgenbroeken. Met Infrabel is een overeenkomst gesloten omdat het pad op een dienstweg van de spoorwegbeheerder ligt.

Barbara Gellinck

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met