Nieuwe uitkijkpunten brengen de bezoeker dichter bij natuurgebied Aanwijsputten

De Vlaamse Landmaatschappij heeft gezorgd voor twee nieuwe uitkijkpunten bij de Aanwijsputten in Beernem. De Aanwijsputten zijn een kwetsbaar natuurgebied dat niet openbaar is. In twee pal tegenover elkaar staande kijkplaatsen, krijgen wandelaars en natuurliefhebbers een mooi zicht op de plassen en de unieke natuur. Terwijl de uitkijktoren een zicht biedt van op 10 meter hoogte, ligt de kijkkamer op een zachte helling iets boven het maaiveld. Ze is daardoor goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Zo kan iedereen met respect voor de rust genieten van dit mooie stukje natuur.

Het natuurgebied de Aanwijsputten, beheerd door Natuur en Bos, bestaat uit een aantal waterpartijen in het midden van het landschapspark Bulskampveld. Ze zijn ook bekend als de ‘Eendenputten’. Er komen heel wat zeldzame planten voor die typisch zijn voor natte heidegebieden, zoals ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw. Vanwege de kwetsbaarheid van deze vegetatie is het gebied niet toegankelijk voor het publiek.

De Aanwijsputten vormen een deeltje van het Europese Natura 2000-netwerk. Dat zijn Europese leefgebieden van planten en dieren die bescherming nodig hebben om zo de biodiversiteit te versterken. In de Aanwijsputten komen zes van die Europees beschermde leefgebieden voor. ​ De belangrijkste zijn de vennen, het eikenbeukenbos, natte en droge heide en heischrale graslanden. Via het natuurinrichtingsproject Biscopveld heeft de Vlaamse Landmaatschappij in 2013-2014 in en rond de Aanwijsputten terreinwerken uitgevoerd zodat de natuur zich in de toekomst beter kan ontwikkelen.

Uitijkpunten pal tegenover elkaar

De kijkkamer bereik je via een zachte helling in het berkenbos. Die brengt je naar het uitkijkpunt net boven de grond. In de toren, pal tegenover de kijkkamer, brengt een wenteltrap je naar een panoramisch zicht op 10 meter hoogte. Je ziet er uiteenlopende vegetatietypes die op elkaar aansluiten: plassen met dijkjes, broekbos, berken-beukenbos, heide, naaldbos en een brede bosrand. Je kunt hier heel wat verschillende vogels spotten: witgatje, dodaars, wintertaling, boomvalk, zwarte specht, boompieper, buizerd, …

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: "Het afgelopen jaar zijn we gehecht geraakt aan de prachtige natuur in Vlaanderen. De natuur vormt dan ook de ideale uitvalsbasis om te ontspannen en alle zorgen even te vergeten. Als Vlaams minister van Natuur doe ik er alles aan om ons groen dichter bij de mensen te brengen. Ook als die natuur niet rechtstreeks toegankelijk is omwille van haar kwetsbaarheid. Met de verrekijker in de hand kan je vanop de twee uitkijkpunten genieten van alle zeldzame planten en dieren die een thuis vinden in de Aanwijsputten in Beernem".

De Aanwijsputten, als een geheel van waterpartijen en dijkjes, ontstonden door ontginning van veldstenen in de 19de eeuw en door zandwinning in de 20ste eeuw. ​ In de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers er opslagplaatsen voor munitie. In het beukenbos verwijst de sculptuur van een Duitse soldaat naar dat oorlogsverleden. De sculptuur is zichtbaar van op de wenteltrap in de uitkijktoren.

Deze infrastructuur werd geplaatst na overleg met een adviesgroep van lokale partners. De bouw van de infrastructuur is een onderdeel van het natuurinrichtingsproject Biscopveld. In het projectgebied van 1015 hectare in de zone Bornebeek – Vagevuurbossen - Gulke Putten - Sint-Pietersveld voert de Vlaamse Landmaatschappij samen met Natuur en Bos werken uit om de beschermde natuur beter in te richten.

 


De kijkkamer ligt vlakbij de rotonde tussen knooppunt 19 en 12 van het wandelnetwerk Bulskampveld, dus bij de dreef die van parking Aanwijs in Beernem naar het Bezoekerscentrum Bulskampveld leidt. ​
De kijktoren is bereikbaar via een dreefje bij de kleine fietsenstalling tussen knooppunt 28 en 29 van het fietsnetwerk Brugse Ommeland. Parking Aanwijs wordt momenteel heringericht door de VLM, maar parkeren blijft mogelijk.


Joy Laquière

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact