Nieuwe wandelverbinding Leendreef-Predikherenstraat in Wingene officieel geopend

Tijdens de herfstwandeling van het Bewonersplatform van Sint-Jan (Wingene) op 5 november is een nieuw wandelpad tussen de Leendreef en de Predikherenstraat ingehuldigd. Het loopt bijna 400 meter langs de Blauwhuisbeek en maakt het aangenamer en veiliger om vanuit het dorp Sint-Jan naar Wildenburg te wandelen.

Langs het onverharde wandelpad is een poel aangelegd en ter hoogte van de Leendreef een nieuwe duiker over de Blauwhuisbeek. Tegen het einde van 2023 worden nog een klein bosje en hoogstambomen aangeplant.

De werken zijn uitgevoerd door aannemer André Martens uit Jabbeke in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM heeft eerder de nodige gronden aangekocht om de inrichting mogelijk te maken. De totale kostprijs van de werken is 77.568,59 euro. 70% daarvan wordt betaald door het Vlaams Gewest via landinrichting. De gemeente Wingene betaalt de overige 30%. De gemeente wordt ook eigenaar en beheerder van het wandelpad, de poel en het bosje. De werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Onthaalinfrastructuur Bulskampveld van de VLM.

Nieuwe verbindingen Wildenburg

In de loop van 2024-2025 worden nog enkele recreatieve verbindingen verbeterd die veiliger wandelen en fietsen tussen Sint-Jan, Wildenburg en het Sint-Pietersveld mogelijk maken. Deze verbindingen komen er omdat Wildenburg nu wordt uitgebouwd tot een onthaalpoort voor het Landschapspark Bulskampveld. Het dorp wordt ook aantrekkelijker, veiliger en groener gemaakt en krijgt er een extra parking bij. De terreinwerken hiervoor zijn aan de gang en lopen door tot het voorjaar van 2024.Deze werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs van de VLM.

Frank Debeil

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact