Skip to Content

Nieuwe woordvoerder en adjunct-woordvoerder bij de VLM

Op vrijdag 29 juni besliste de directieraad van de VLM dat Leen Van den Bergh vanaf 1 juli 2018 de nieuwe woordvoerder is van de Vlaamse Landmaatschappij. 

Leen neemt de woordvoerdersrol over van collega Paul De Ligne, die woordvoerder was sinds 5 november 2012. Paul wordt verantwoordelijk voor de corporate communicatie van de Vlaamse Landmaatschappij.  

Leen was al adjunct-woordvoerder voor de projecten van de VLM in regio Oost (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) en draagt die rol op haar beurt over aan Juul Adriaens. Voor regio West (Oost- en West-Vlaanderen) verandert er niets en blijft Els Seghers adjunct-woordvoerder.

Contactgegevens

Leen Van den Bergh
Woordvoerder en diensthoofd communicatie
GSM: 0499 05 26 03
email: leen.vandenbergh@vlm.be 

Els Seghers
Adjunct-woordvoerder regio West
GSM: 0494 56 48 41
email: els.seghers@vlm.be 

Juul Adriaens
Adjunct-woordvoerder regio Oost
GSM: 0493 09 71 79
email: juul.adriaens@vlm.be 

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL