Nieuwe woordvoerder en adjunct-woordvoerder bij de VLM

Op vrijdag 29 juni besliste de directieraad van de VLM dat Leen Van den Bergh vanaf 1 juli 2018 de nieuwe woordvoerder is van de Vlaamse Landmaatschappij. 

Leen neemt de woordvoerdersrol over van collega Paul De Ligne, die woordvoerder was sinds 5 november 2012. Paul wordt verantwoordelijk voor de corporate communicatie van de Vlaamse Landmaatschappij.  

Leen was al adjunct-woordvoerder voor de projecten van de VLM in regio Oost (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) en draagt die rol op haar beurt over aan Juul Adriaens. Voor regio West (Oost- en West-Vlaanderen) verandert er niets en blijft Els Seghers adjunct-woordvoerder.

Contactgegevens

Leen Van den Bergh
Woordvoerder en diensthoofd communicatie
GSM: 0499 05 26 03
email: leen.vandenbergh@vlm.be 

Els Seghers
Adjunct-woordvoerder regio West
GSM: 0494 56 48 41
email: els.seghers@vlm.be 

Juul Adriaens
Adjunct-woordvoerder regio Oost
GSM: 0493 09 71 79
email: juul.adriaens@vlm.be 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact