Nitraatresiducampagne 2015: bemonsteringsperiode bijna afgelopen

De nitraatresiducampagne van de Vlaamse Landmaatschappij draait op volle toeren en eindigt op 15 november. De landbouwers die nog geen afspraak hebben gemaakt met een erkend laboratorium voor de verplichte bemonsteringen, doen dat het best onmiddellijk. Anders lopen ze het risico dat de laboratoria hun bemonsteringen niet meer ingepland krijgen.

Bemonsteringen in opdracht van de landbouwer

Naast de bemonsteringen die in opdracht en op kosten van de Mestbank gebeuren (controlestalen) moeten sommige landbouwers op eigen initiatief en kosten het nitraatresidu laten bepalen van een of meerdere percelen. Die verplichte bemonsteringen kunnen het gevolg zijn van een derogatieaanvraag, een reeds opgelegd maatregelenpakket in 2015 (door een nitraatoverschrijding of het niet toepassen van maatregelen in 2014) of een aanvraag voor een vrijstelling als focusbedrijf. Afhankelijk van de situatie moet het nitraatresidu bepaald worden op één perceel (perceelsevaluatie) of op meerdere percelen (bedrijfsevaluatie). 

De Mestbank duidde de nodige percelen aan en stelde de selectie, samen met een gepersonaliseerd aanvraagformulier, beschikbaar op het Mestbankloket. De landbouwers moeten er inloggen met hun eID of token en daarna kiezen voor de rubriek staalnames > bodem > tabblad nitraatresidu). De aangeduide percelen moeten bemonsterd worden tussen 1 oktober en 15 november. 

 

Einde bemonsteringsperiode nadert

Zondag 15 november is de laatste dag dat er geldige bemonsteringen kunnen gebeuren. Landbouwers die nog geen bestelling deden, doen er dan ook goed aan om onmiddellijk contact op te nemen met een erkend laboratorium. Naar het einde van de bemonsteringsperiode toe wordt de kans immers almaar groter dat een laboratorium een bestelling noodgedwongen moeten weigeren omdat ze die niet meer ingepland krijgen. 

 

Gevolgen van niet bemonsteren

Het niet nemen van de verplichte stalen leidt onder andere tot een boete van minimaal 150 euro per perceel. Een bedrijf die de verplichte nitraatresidubepalingen niet laat uitvoeren, wordt in 2016 bovendien als focusbedrijf beschouwd en krijgt de bijhorende maatregelen opgelegd. Daardoor moet het volgend jaar sowieso een bedrijfsevaluatie doen en moet het nitraatresidu van meerdere percelen bepaald worden.

 

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Sabine De Mulder

Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met