Nitraatresiducampagne 2015: bemonsteringsperiode bijna afgelopen

De nitraatresiducampagne van de Vlaamse Landmaatschappij draait op volle toeren en eindigt op 15 november. De landbouwers die nog geen afspraak hebben gemaakt met een erkend laboratorium voor de verplichte bemonsteringen, doen dat het best onmiddellijk. Anders lopen ze het risico dat de laboratoria hun bemonsteringen niet meer ingepland krijgen.

Bemonsteringen in opdracht van de landbouwer

Naast de bemonsteringen die in opdracht en op kosten van de Mestbank gebeuren (controlestalen) moeten sommige landbouwers op eigen initiatief en kosten het nitraatresidu laten bepalen van een of meerdere percelen. Die verplichte bemonsteringen kunnen het gevolg zijn van een derogatieaanvraag, een reeds opgelegd maatregelenpakket in 2015 (door een nitraatoverschrijding of het niet toepassen van maatregelen in 2014) of een aanvraag voor een vrijstelling als focusbedrijf. Afhankelijk van de situatie moet het nitraatresidu bepaald worden op één perceel (perceelsevaluatie) of op meerdere percelen (bedrijfsevaluatie). 

De Mestbank duidde de nodige percelen aan en stelde de selectie, samen met een gepersonaliseerd aanvraagformulier, beschikbaar op het Mestbankloket. De landbouwers moeten er inloggen met hun eID of token en daarna kiezen voor de rubriek staalnames > bodem > tabblad nitraatresidu). De aangeduide percelen moeten bemonsterd worden tussen 1 oktober en 15 november. 

 

Einde bemonsteringsperiode nadert

Zondag 15 november is de laatste dag dat er geldige bemonsteringen kunnen gebeuren. Landbouwers die nog geen bestelling deden, doen er dan ook goed aan om onmiddellijk contact op te nemen met een erkend laboratorium. Naar het einde van de bemonsteringsperiode toe wordt de kans immers almaar groter dat een laboratorium een bestelling noodgedwongen moeten weigeren omdat ze die niet meer ingepland krijgen. 

 

Gevolgen van niet bemonsteren

Het niet nemen van de verplichte stalen leidt onder andere tot een boete van minimaal 150 euro per perceel. Een bedrijf die de verplichte nitraatresidubepalingen niet laat uitvoeren, wordt in 2016 bovendien als focusbedrijf beschouwd en krijgt de bijhorende maatregelen opgelegd. Daardoor moet het volgend jaar sowieso een bedrijfsevaluatie doen en moet het nitraatresidu van meerdere percelen bepaald worden.

 

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL