Norbertijnen van Tongerlo zien zich opnieuw omringd

De kanunniken van de bijna negen eeuwen oude abdij van Tongerlo zien het water stijgen in de vesten.

De Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo is sinds 1130 de thuishaven van een gemeenschap van Norbertijnen (of reguliere kanunniken van Prémontré). De massieve gebouwen betekenden steeds een veilige haven voor de religieuze gemeenschap. ​
Muren, wallen en vesten (grachten) omringen het volledige abdijcomplex. In de loop der tijd werd echter een deel van de gracht gedempt.

In mei vorig jaar startte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in nauwe samenwerking met de abdijgemeenschap de herstelwerken. Ook de lokale bevolking, de gemeente Westerlo, de provincie Antwerpen, Bosgroep Zuiderkempen en Onroerend Erfgoed werden in het project betrokken. Na een jaar werken zijn de vesten nu verstevigd en, door het opengraven van een stuk van de gracht, duurzaam hersteld.

De voorbije weken liep er in een testfase het eerste water van de Oevelse Dreefloop in. Door een nieuwe stuw, voedt deze waterloop de vesten. Verstelbare schotbalken laten de abdijgemeenschap toe in te spelen op een schommelende watertoevoer. De gracht rondom de abdij vormt zo bij grote neerslag een buffer tegen overstroming verderop. Tijdens droge periodes, zorgt het water dan weer voor de nodige afkoeling, samen met de kenmerkende lindenbomen. Op 26 april werd de laatste schotbalk definitief op zijn plaats gezet. De aanwezige partners keken vooral uit naar het water dat de volgende decennia weer rondom heel de abdij gaat lopen.

Voor rustzoekers is dit niet de enige nieuwe troef rondom de abdij. Achter het gebouwencomplex werd een wandelroute aangelegd. Even slenteren langs het vernieuwde Witherenpad doorheen het zogeheten ‘Beschloten Bosch’ geeft voldoende zuurstof om tot bezinning te komen. De opgefriste omgeving van de ‘Lourdesgrot’ is daarbij een ideale plek voor gebed en bezinning.

Voor wie rust en koelte op een zomerse dag waardeert of nood heeft aan een moment van inkeer, is de abdij van Tongerlo dus een plek om te koesteren.

De werken werden door de Vlaamse Landmaatschappij gecoördineerd in het kader van het Landinrichtingsplan Abdij Tongerlo. De werken hebben € 523.476 gekost, een cofinanciering van Vlaanderen en de Abdij van Tongerlo met subsidies van Gemeente Westerlo, Onroerend Erfgoed en de Provincie Antwerpen.

Abt Jeroen De Cuyper: “Het geheel van de duurzame versteviging van de oevers, draagt bij aan de schoonheid en de ontsluiting van het abdijlandschap waarin verstilling zijn plaats vindt, waar een Witheren-wandelpad de bezoekers leidt doorheen vergroening en het hemelwater de abdijvesten bevloeit.”
"De abdij van Tongerlo is niet enkel een bezinningsoord. Het is ook een toevluchtsoord voor wie zorgeloos wil genieten van de rust in de natuur. Dankzij de investeringen van de Vlaamse Landmaatschappij vormen de vesten ook opnieuw de buffer van weleer tegen wateroverlast en een bron van afkoeling bij aanhoudende droogte en warm weer", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

 

 

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

abdij tongerlo @vlm
abdij tongerlo @vlm
abdij tongerlo@vlm
abdij tongerlo@vlm
abdij tongerlo @vlm
abdij tongerlo @vlm
abdij tongerlo@vlm
abdij tongerlo@vlm
abdij tongerlo@vlm
abdij tongerlo@vlm

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact