Skip to Content
Omgeving historische abdijhoeve herleeft

Omgeving historische abdijhoeve herleeft

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de gemeente Asse en andere partners, werkten het voorbije jaar hard om deze unieke plek vlakbij de ring aantrekkelijker te maken voor mens en natuur.

Een zone rond wijk Wilgendaal kreeg een inrichting als parkgebied met een kleine hoogstamboomgaard en hooiweide. In de boomgaard vind je appelaars, perelaars, kerselaars en pruimelaars. Ze moeten nog groeien, maar zijn alvast een mooie link naar het verleden, toen boomgaarden talrijk aanwezig waren in het land van Asse.

Er werden nieuwe wandelverbindingen gecreëerd tussen Wilgendaal en de omgeving van het Hooghof. Andere wegen en voetwegen kregen meteen een opfrisbeurt. Aan Obbergen ruimde de steenslagweg plaats voor een tweesporen-betonweg met groene middenstrook. Enkel aangelanden, landbouwverkeer en niet-gemotoriseerd verkeer mogen hier nog passeren. Dankzij enkele gerichte maatregelen pakken we in dit gebied ook de droogte- en erosieproblematiek aan. We beschermen zo de landbouwgronden.

Langs de heraangelegde en nieuwe wegen, plantten we bloksgewijs bijna 2000 planten aan. Die groeien uit tot houtkanten die in dit open landschap corridors creëren voor heel wat dieren die zich verplaatsen tussen het Laarbeekbos en het parkgebied Wilgendaal. Zo komt dit project ook de biodiversiteit ten goede.

De herinrichting van de omgeving rond Hooghof maakt deel uit van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. Voor de uitvoering van de maatregelen investeerde de Vlaamse minister van Leefmilieu, Zuhal Demir € 342.178,85, de gemeente Asse betaalde € 212.963,82, de gemeente Wemmel € 9.563,73. De gemeente krijgt van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 75% voor de aanplantingen (€ 23 980,74).  

Het coronavirus laat een groot openingsfeest niet toe, maar niets houdt je tegen om deze prachtige omgeving te verkennen, alleen of met je bubbel.

 

 

 

 

 

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL