Ontdek welke werken er in de Maasvallei aankomen

De Vlaamse overheid voert een landinrichtingsproject uit in de Maasvallei. Het landinrichtingsplan ‘Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht’ (Maasmechelen), dat deel uitmaakt van het project, is klaar en ligt van 7 november t.e.m. 6 december ter inzage tijdens het openbaar onderzoek. De bevolking krijgt daarbij de kans om adviezen te formuleren en bezwaren in te dienen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Maasmechelen geven tijdens drie infomomenten meer uitleg bij het plan.

Landinrichting in de Maasvallei

Het landinrichtingsplan ‘Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht’ ​ kadert in het landinrichtingsproject Maasvallei, dat loopt in het RivierPark Maasvallei. Het RivierPark heeft een gevarieerd landschap met aansluitend enkele goed omlijnde woonkernen. Het is een gebied met een eigen gezicht en met enkele monumentale historische plaatsen. De doelstelling van het landinrichtingsproject is de kwaliteit van de open ruimte te herstellen, te versterken en te ontwikkelen. En dat zowel met en voor de bewoners, de bezoekers als de gebruikers.

In het eerste deelgebied, Kessenich, gaat begin 2023 de schop in de grond, terwijl in Meeswijk, Leut en Vucht dit najaar het openbaar onderzoek loopt over het ontwerp landinrichtingsplan.

Via inspraak bij de bewoners ..

De voorbije drie jaar werkte de VLM en de gemeente Maasmechelen een landinrichtingsplan uit om de kwaliteiten in en rond de Maasdorpen Meeswijk, Leut en Vucht voor de burgers te verhogen. In 2021 werden de bewoners bevraagd tijdens infomarkten in de dorpen, een tijdelijke fietsroute en een online bevraging op www.maasmechelenmeemaken.be . Meer dan 215 bewoners namen deel, met hun bijdrage werd het landinrichtingsplan verder vorm gegeven.

.. naar concrete maatregelen

Groene dorpspleinen in Meeswijk, Leut en Vucht met ruimte om elkaar te ontmoeten:

De grijze dorpspleinen van Meeswijk, Leut en Vucht worden omgevormd naar groenere oases door meer bomen en struiken te planten en bloemrijke graslanden te voorzien. Overal komt ruimte voor ontmoeting en/of spel.

Landschapsacupunctuur in de Maasvallei:

dit zijn kleine maatregelen zoals het voorzien van solitaire bomen, houtkanten of hagen, bloemrijke akkers, verspreid over het hele gebied. Landbouwers en particuliere eigenaars worden aangespoord meer aandacht te hebben voor kleinschalige landschapselementen om het landschap weer aan te kleden.

Duurzame inrichting en beheer van het landschap rondom het kasteel Vilain XIIII:

Via een herverkaveling worden gronden rondom het kasteel herschikt. Op die manier kan er gezorgd worden voor de belangrijke botanische bomencollectie en de aanwezige natuur. Landbouwers krijgen in deze operatie evenwaardige percelen in ruil.

Trage wegen om veilig te fietsen en te wandelen:

Om de veiligheid voor fietsers te garanderen, o.a. de schoolgaande jeugd, wordt de Dreef tussen Meeswijk en Leut gedeeltelijk omgevormd tot fietspad. Langsheen de grot wordt een bijkomend fietspad aangelegd richting de lagere school in Leut.Enkele veldwegen waar sluipverkeer aanwezig is, worden veiliger gemaakt of afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

De totale investering in dit project bedraagt 1.4 miljoen euro.

Openbaar onderzoek - infomomenten

Het openbaar onderzoek bij het landinrichtingsplan “Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht” vindt plaats in de gemeente Maasmechelen van 7 november t.e.m. 6 december 2022. ​ In die periode kan iedereen het landinrichtingsplan inkijken in het gemeentehuis van Maasmechelen. Het is ook te bekijken of downloaden op www.maasmechelen.be/heerlyckmeeswijkleutvucht.

Op zaterdag 12 november (13u-16u) geven medewerkers van de VLM en de gemeente Maasmechelen tekst en uitleg over de plannen tijdens een infomoment op de Dreef tussen Meeswijk en Leut. Deze wordt voor de gelegenheid een stuk verkeersvrij gemaakt. Je kunt er dus met de fiets genieten van een verkeersvrij stukje Maasvallei. ​ Wie wil kan ook op een speciale fiets stappen om een toertje te doen onder de bomen. We stellen ze die dag gratis ter beschikking.

Daarnaast kunnen bewoners individueel terecht op woensdag 16 november van 11u tot 14u in het wijkcentrum van Meeswijk (Molenstraat 164 – Meeswijk) of op dinsdag 29 november van 16u tot 19u in de naschoolse kinderopvang te Vucht (Dorpsstraat 22B – Vucht).

 

Meer info vind je op onze website of in de folder op de website van de Vlaamse overheid.

Paul De Vis

Projectmanager Noord-Limburg, Vlaamse Landmaatschappij

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact