Ontdek Zoerselbos 2.0!

Een stukje topnatuur vlakbij de E34. De Vlaams overheid startte er eerder al met een natuurinrichtingsproject om het gebied te beschermen en te ontwikkelen. Met de goedkeuring van de laatste uitvoeringswerken, geeft minister Zuhal Demir opdracht om het Zoerselbos tot in de puntjes af te werken.

Natuurinrichting Zoerselbos

Tussen 2012 en 2017 werden al heel wat maatregelen uitgevoerd in de westelijke helft van het Zoerselbos. Zowel ingrepen voor natuur als ten gunste van het recreatieaanbod passeerden de revue, onder regie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Verschillende weilanden werden gezonder gemaakt door de bovenste, fosfaatverzadigde toplaag af te graven of woekerende uitheemse boomsoorten te verwijderen. ​ Meerdere amfibieënpoelen werden aangelegd en mogelijkheden voor vissen om te migreren langs de beken werden ontwikkeld. Voor de vele bezoekers van het gebied werden verschillende wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd of verbeterd. Een eerste deel van een bufferwal langs de E34 werd ter hoogte van de Boshuisweg opgetrokken. Natte natuur in kwetsbare graslanden kreeg een nieuwe kans door het natte, zuurdere regenwater sneller af te voeren via ondiepe greppels. ​ Het waardevolle kwelwater dat er uit de grond borrelt, blijft zo langer in het gebied, wat noodzakelijk is voor heel wat soorten.

Laatste uitvoeringswerken

Stilaan komt nu de laatste fase van het natuurinrichtingsproject er aan, wat ultiem leidt tot ‘Zoerselbos 2.0’, een stukje topnatuur in Vlaanderen dat het bezoeken waard is. Vooral in het zuidoosten van het gebied komen er nu nog een reeks werken aan.

De natuurlijke waarde van het gebied werd al verhoogd, wat vermoedelijk nog meer bezoekers aantrekt. Een nieuw spreidingsplan voor de verschillende recreanten wordt ondersteund door de recreatieve infrastructuur uit te breiden en waar nodig te verbeteren. De E34 zal de bezoekers in de toekomst ook heel wat minder storen door de uitbreiding van een bufferwal en -wand langs de wandelpaden. De verkeerscirculatie wordt ook licht gewijzigd. Vanaf de nieuwe parking aan de rand van het bos vertrekken verschillende (nieuwe) recreatieve lussen voor een bezoek aan het Zoerselbos.

Minister Zuhal Demir: “Zoerselbos inspireerde Hendrick Conscience twee eeuwen geleden tot enkele van zijn pareltjes zoals de Loteling. Wij hopen dat we opnieuw de duizenden bezoekers van het Zoerselbos kunnen inspireren tijdens hun wandeling, fietstocht of ritje met het paard door of langs dit bijzondere gebied. Door te investeren in Zoerselbos, laten we de bezoekers niet enkel kennismaken met meer dan 400 hectare topnatuur, we hebben deze natuur robuust en weerbaar gemaakt, zodat het bos haar belangrijke functie als filter voor uitlaatgassen van de E34 kan blijven invullen. Door de bezoekers gericht te leiden, beschermen we de natuur meteen ook voor verstoring. Kortom: Zoerselbos 2.0 is klaar voor de toekomst.”

Een overzicht van de maatregelen.
Een overzicht van de maatregelen.

 

Timing en werken

In juni en juli van 2021 doorliep het uitvoeringsplan een openbaar onderzoek. Na deze goedkeuring, verwachten we dat de werken starten in het voorjaar van 2024.

De werken zullen logisch en planmatig verlopen. Het afsluiten van wegen ten gevolge van werkzaamheden beperken we tot een minimum. De werkzaamheden vallen hoofdzakelijk buiten het toeristische hoogseizoen en de horecazaken blijven bereikbaar.

Een uitgebreide beeld van de geplande werken vind je in onderstaande digitale krant, die werd opgemaakt voor het Openbaar Onderzoek rond dit plan:

Ontdek de maatregelen in detail.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact