Ontharding in de Kauwbosstraat en Boekrakelaan

VLM organiseert infomoment in Zonhoven

Op 18 augustus organiseert de Vlaamse Landmaatschappij een infomoment rond de ontharding van de Kauwbosstraat in Zonhoven en de Boekrakelaan in Genk. De ontharding kadert in een ruimer plan om in De Wijers, een natuurgebied dat zich over 7 Limburgse gemeenten uitstrekt, de natuurwaarden te versterken en beter beleefbaar te maken. Het openruimtegebied tussen Zonhoven en Kiewit werd geselecteerd als te versterken landbouwgebied, waarin ook twee belangrijke natuurverbindingen gerealiseerd worden. Naast de te versterken Slangbeekvallei wordt er een nieuwe natuurverbinding aangelegd via de Kauwbosstraat-Boekrakelaan, die wordt onthard. “Een ecologische barrière wordt op die manier een natuurverbinding”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Het openbaar onderzoek ging op 12 augustus van start en loopt nog tot 10 september.

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met drie gemeenten (Zonhoven, Hasselt, Genk) en andere partners in De Wijers een landinrichtingsplan uit voor dit openruimtegebied met als doel de landbouw én de natuur in het gebied te versterken met respect voor het historische open, grasrijke landschap. “We hebben grootse plannen in het gebied”, zegt minister van Natuur  Zuhal Demir. “We verankeren er de landbouw op een duurzame manier, we verbinden er de aanwezige topnatuur met elkaar, we gaan water er alle ruimte geven die het nodig heeft en we maken het gebied voor iedereen meer (be)leefbaar.”

Karel Stevens, projectleider: "Concreet versterken de ingrepen, die kaderen in het 'Landinrichtingsproject de Slangbeekvallei', de natuurverbindingen voor o.a. de boomkikker, waarbij we kiezen voor een klimaatvriendelijke en beleefbare herinrichting met extra waterberging. In Kiewit bouwen we het bestaande netwerk van trage wegen verder uit en Daalheide hertekenen we en bouwen we uit als een landschapspark voor landbouw."

Ontharding Kauwbosstraat en Boekrakelaan

Ook de ontharding van de Kauwbosstraat en de Boekrakelaan, respectievelijk gelegen in Zonhoven en Genk kadert in de plannen rond de Wijers én in het kader van de onthardingsprojecten in Vlaanderen. Voor de realisatie van een belangrijke  natuurverbinding voor zeldzame amfibieën doorheen dit gebied werd gekozen voor een doorgang met minimale inname van landbouwgrond, namelijk de ecologisch zeer waardevolle bermen én het op te breken wegdek van de Kauwbosstraat.  Het wegdek van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan is acht à negen meter breed en het traject wordt momenteel veel als sluipweg gebruikt. “Er is nu overeengekomen om deze weg voor een lengte van 2 km op te breken voor de realisatie van een trage fiets- en wandelweg  met een breedte van 3 m. Dit is goed voor een ontharding van in totaal 12.000 m²", verduidelijkt Demir. “Dankzij deze ontharding kunnen we de huidige ecologisch waardevolle bermen verbreden en hun natuurwaarde verder versterken.”


Dankzij deze ingreep ontstaat er een belangrijke verbinding tussen de nabije natuurreservaten, waarbij we ook inzetten op het (be)leefbaar maken van de natuur voor de buurtbewoners en voor toeristen. Daarbij wordt speciale aandacht geschonken aan de inwoners van het aanpalende zorgcentrum Ter Heide en hun begeleiders, familie en vrijwilligers. Door het verkeersvrij maken van de Boekrakelaan, kan er een veilige rolstoelverbinding  en oversteek over de gewestweg voorzien worden voor beide campussen van Ter Heide. Ook voor de buurtbewoners en plaatselijke recreanten komt er een belevingswandeling met een kunstwerk.

De kostprijs van de werken wordt geschat op 315.000 euro waarvan Vlaanderen 75% op zich neemt. Op 18 augustus organiseert de VLM een infomoment voor de buurtbewoners waar ze alles te weten kunnen komen over de plannen rond de Kauwbosstraat en de Boekrakelaan. Het openbaar onderzoek start op 12 augustus en loopt nog tot 10 september.

 

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact