Skip to Content
Onthulling naam en inhuldiging speelbos Groenhove op zaterdag 15 september om 14u

Onthulling naam en inhuldiging speelbos Groenhove op zaterdag 15 september om 14u

Een geïntegreerde aanpak voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en een speelbos

De Stad Torhout, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Provincie West-Vlaanderen realiseerden in nauw overleg het nieuwe speelbos in Groenhove. Het werd een avontuurlijk speelbos met o.a. een labyrint, een speelheuvel en extra spelelementen, een natte speelzone met avontuurlijke overgang en bos- en graspaden. Het geeft de kans aan de kinderen en hun ouders of begeleiders om er te ravotten, te ontdekken en te ontmoeten. 

Het speelbos is het resultaat van een geïntegreerde aanpak voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en een speelbos. Door deze combinatie was het mogelijk speelheuvels te voorzien en een natte speelzone aan te leggen, wat beiden fijne spelprikkels zijn voor kinderen. De realisatie van het speelbos kadert binnen de uitvoering van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid.

Het totale project werd gefinancierd door de verschillende partners. De Provincie West-Vlaanderen stond in voor de financiering en de realisatie van alle grondwerken en constructies en investeerde hiervoor 265.000 euro. Het bufferbekken kan een volume van ca. 15.000 m³ water bergen bij piekmomenten.
De VLM stond in voor de realisatie van de recreatieve inrichting. Op dit moment zijn de werken afgerond met uitzondering van de resterende beplantingswerken die zullen plaatsvinden in het volgende plantseizoen (oktober 2018 – februari 2019). De Vlaamse Overheid (70% subsidies Landinrichting) en de Stad Torhout (30%) financierden de recreatieve inrichting, samen goed voor een bedrag van 255.000 euro. 

Samen met de scholen van Torhout gingen de partners op zoek naar een leuke naam voor het speelbos. Op 15 september 2018 wordt de winnende school en de nieuwe naam bekend gemaakt en het speelbos plechtig ingehuldigd.

Het volledige programma en alle informatie over het inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid leest u op de website van de VLM.

Voor meer inhoudelijke informatie kan u terecht bij volgende personen:

Vlaamse Landmaatschappij, Eva Verstraete, eva.verstraete@vlm.be

Provincie West-Vlaanderen, Jan Vandecavey, Jan.Vandecavey@west-vlaanderen.be

Stad Torhout, An Wostyn, an.wostyn@torhout.be

 

Contacteer ons
Els Seghers Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Eva Verstraete Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Eva Verstraete Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL