Onthulling naam en inhuldiging speelbos Groenhove op zaterdag 15 september om 14u

Een geïntegreerde aanpak voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en een speelbos

De Stad Torhout, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Provincie West-Vlaanderen realiseerden in nauw overleg het nieuwe speelbos in Groenhove. Het werd een avontuurlijk speelbos met o.a. een labyrint, een speelheuvel en extra spelelementen, een natte speelzone met avontuurlijke overgang en bos- en graspaden. Het geeft de kans aan de kinderen en hun ouders of begeleiders om er te ravotten, te ontdekken en te ontmoeten. 

Het speelbos is het resultaat van een geïntegreerde aanpak voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en een speelbos. Door deze combinatie was het mogelijk speelheuvels te voorzien en een natte speelzone aan te leggen, wat beiden fijne spelprikkels zijn voor kinderen. De realisatie van het speelbos kadert binnen de uitvoering van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid.

Het totale project werd gefinancierd door de verschillende partners. De Provincie West-Vlaanderen stond in voor de financiering en de realisatie van alle grondwerken en constructies en investeerde hiervoor 265.000 euro. Het bufferbekken kan een volume van ca. 15.000 m³ water bergen bij piekmomenten.
De VLM stond in voor de realisatie van de recreatieve inrichting. Op dit moment zijn de werken afgerond met uitzondering van de resterende beplantingswerken die zullen plaatsvinden in het volgende plantseizoen (oktober 2018 – februari 2019). De Vlaamse Overheid (70% subsidies Landinrichting) en de Stad Torhout (30%) financierden de recreatieve inrichting, samen goed voor een bedrag van 255.000 euro. 

Samen met de scholen van Torhout gingen de partners op zoek naar een leuke naam voor het speelbos. Op 15 september 2018 wordt de winnende school en de nieuwe naam bekend gemaakt en het speelbos plechtig ingehuldigd.

Het volledige programma en alle informatie over het inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid leest u op de website van de VLM.

Voor meer inhoudelijke informatie kan u terecht bij volgende personen:

Vlaamse Landmaatschappij, Eva Verstraete, eva.verstraete@vlm.be

Provincie West-Vlaanderen, Jan Vandecavey, Jan.Vandecavey@west-vlaanderen.be

Stad Torhout, An Wostyn, an.wostyn@torhout.be

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Eva Verstraete

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact