Oog in oog met Toon Denys

Herbekijk het interview met de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij

Onlangs was de gedelegeerd bestuurder van de VLM, Toon Denys, te gast in de studio van PlattelandsTV. Hij sprak er over de relatie van de VLM met de landbouwsector. Bekijk het volledige interview op de website van PlattelandsTV.

Het spanningsveld tussen landbouw en natuur is de voorbije jaren flink toegenomen. Voedselproductie en een goed verdienmodel voor landbouwers zijn belangrijk, maar er is ook de klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis.

Dat geeft spanning in het debat over hoe we moeten omgaan met onze schaarse open ruimte. Denk maar aan de discussies over het stikstofakkoord en het mestactieplan.

"De VLM werkt op het snijpunt van dat spanningsveld en heeft veel ervaring en kennis van zowel landbouw als natuur en landschap. Voor de ene partij zijn we te groen, voor de andere te geel. Door in overleg te blijven gaan en te luisteren naar de verschillende belangen en behoeften die er spelen op het terrein, proberen we steeds de best mogelijke oplossingen te vinden." ​

Tegen 2027 moet Vlaanderen beschikken over een goede waterkwaliteit. Die datum komt nu snel dichterbij. Vlaanderen werd onlangs ook veroordeeld omdat er te weinig doortastende maatregelen genomen zijn in het verleden om de waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen. ​

Wat moet er volgens de gedelegeerd bestuurder van de VLM gebeuren om eindelijk de verhoopte resultaten te behalen? En hoe heeft hij het nieuwe overlegmodel met de landbouw-, natuur- en milieuorganisaties ervaren?

 

Bekijk het volledige interview op de website van PlattelandsTV!

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact