Ook Torfbroekvijver vrij van slib

In de gemeente Kampenhout werden al een oude stortplaats in het natuurgebied Torfbroek opgeruimd en de Fauna&Floravijver vrij gemaakt van slib. Deze winter volgt de ontslibbing van de Torfbroekvijver.

In 2018 werd voor het erkende natuurreservaat Torfbroek het ‘Natuurinrichtingsproject Torfbroek’ goedgekeurd. Vlaanderen investeert daarmee ongeveer twee miljoen euro in het natuurgebied. Deze middelen zet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in om enkele zones opnieuw in te richten, de waterhuishouding te verbeteren, het beheer efficiënter te kunnen uitvoeren en recreatie een plaats te geven.

De eerste grote ingrepen waren de sanering en ruiming van een historisch stort aan de Visserijlaan en de ontslibbing en herinrichting van van de Fauna&Floravijver en haar omgeving. Nu die werken achter de rug zijn, start VLM met een volgende fase in de ontwikkeling van het natuurgebied Torfbroek.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De Torfbroek is een Brabantse natuurparel en een mooi stuk open ruimte dat we moeten koesteren. De natte graslanden en de vijvers fungeren als een sponzige woonplaats voor talloze planten en dieren uit de gehele regio. Daarom is het zo belangrijk dat we de Torfbroekvijver gaan herstellen: we dragen bij aan een Vlaanderen van morgen waar natuur en water alle ruimte krijgen om verdroging en biodiversiteitsverlies tegen te gaan.”

De Torfbroekvijver

Het water dat in de Torfbroekvijver opwelt is van nature kalkrijk en helder, wat voor een uniek, voedselarm biotoop zorgt, waar bijvoorbeeld kranswieren goed in gedijen. De vijver ​ heeft momenteel echter een brede rietkraag waartussen geen andere planten groeien. Bladval en dode delen van de rietplanten ​ vergrootten de sliblaag in de vijver op sommige plaatsen tot 70cm. Licht bereikt er de bodem nog nauwelijks door het zwevende slib. In het slappe slib groeien bovendien geen waterplanten meer. De rietkraag groeit nog steeds aan en dreigt het open water volledig in te nemen. Deze evolutie keren we met de inrichtingswerken om.

Om de vijver meer open en helder te krijgen, start in december een aannemer met gespecialiseerde werken. Een deel van het riet wordt verwijderd, waarna wordt gestart met het wegzuigen van de sliblaag uit de vijver. Dit gebeurt vanop een boot die het slib naar een ‘laguneringsveld’ pompt. In dat veld loopt het water uit het slib weg en dikt het slib in en droogt het uit. De droge massa voeren we erna af voor verdere verwerking.

De werken worden nog voor het najaar van 2023 afgerond en het verwachte prijskaartje ligt rond de 475.860 ​ euro, een bedrag dat door Vlaanderen gedragen wordt.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Rietkraag langs de Torfbroekvijver @VLM
Rietkraag langs de Torfbroekvijver @VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact