Skip to Content
Op- en afrit Torhout op E403 tijdelijk dicht wegens aanleg bufferbekkens

Op- en afrit Torhout op E403 tijdelijk dicht wegens aanleg bufferbekkens

Van vandaag tot en met 21 augustus zijn de op- en afrit van de E403 in Torhout volledig afgesloten vanwege werken van de Vlaamse Landmaatschappij en van het Agentschap Wegen en Verkeer. De VLM voert werken uit voor een betere waterbeheersing en zorgt voor een meer natuurlijke inrichting van het op- en afrittencomplex.

De werken van de VLM aan het oprittencomplex van de E403 in Torhout worden uitgevoerd om wateroverlast op de E403 en de afrit Torhout tegen te gaan. Er worden drie bufferbekkens gegraven met een totale capaciteit van ca. 4000 m3. Bij hevige regen zal het water van het wegdek daarin opgevangen worden. Daarna zal het via stuwen traag naar de Regenbeek vloeien.

De lussen van het oprittencomplex worden natuurlijk ingericht. Met uitzondering van de bufferzones worden de terreinen in de lussen met 30 centimeter opgehoogd. In het najaar worden de opgehoogde delen beplant. In het midden komt een mix van els, iep en berk. Daarrond wordt een zoom van 10 meter beplant met els. Een strook van 10 meter vanaf de rijweg blijft onbeplant, zodat de zichtbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang komen.

De werken van de VLM zijn onder deel van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer brengt een nieuwe asfaltlaag aan op de op- en afrit Torhout tot en met de rotonde aan de Keibergstraat. Omdat voor de beide werven dezelfde signalisatie nodig is, zijn ze aansluitend op elkaar ingepland. Als alles goed verloopt, gaan de op- en afrit Torhout op 22 augustus opnieuw open. De werken van de VLM zullen dan voortgezet worden zonder hinder voor het verkeer.

Omleidingen

Voor gemotoriseerd verkeer
Het hele oprittencomplex is t.e.m. 21 augustus volledig afgesloten.

  • Alle verkeer van en naar de E403 wordt omgeleid via de R34, N32 en N35 naar het op- en afrittencomplex in Lichtervelde en omgekeerd.
  • Verkeer op de E403 komende van Brugge kan ook omrijden via afrit Ruddervoorde en de N368, N32 en R34.
  • Verkeer vanuit Veldegem en verkeer vanuit de Keibergstraat (tussen de rotonde en de Pottebezemstraat) volgt de omleiding via de Pottebezemstraat.
  • Verkeer vanuit de Keibergstraat (van de rotonde tot de Hugo Verriestlaan): gebruik de Sint-Jozefstraat in dubbele richting. Opgelet: de Sint-Jozefstraat blijft een fietsstraat. Fietsers hebben er voorrang! Van 10 tot en met 16 augustus: gebruik de R34 in enkele richting (verbinding rotonde Bruggestraat en Keibergstraat richting Keibergstraat).

Voor fietsers  
Het traject tussen fietsknooppunt 72 en 8 van het Brugse Ommeland zal gedurende één week afgesloten worden. Een beperkte lokale omleiding is mogelijk. 

Voor voetgangers
Voetgangers kunnen de R34 en het oprittencomplex nooit gebruiken; voor hen wijzigt er niets. 

Zie ook

 

 

Contacteer ons
Karolien Bracke Communicatieverantwoordelijke VLM Regio West
Pieter Balliauw Leidend ambtenaar VLM
Karolien Bracke Communicatieverantwoordelijke VLM Regio West
Pieter Balliauw Leidend ambtenaar VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL