Openbaar onderzoek landinrichtingsplan ‘Sint-Jansveldbeek’

Openbaar onderzoek landinrichtingsplan ‘Sint-Jansveldbeek’

Dinsdag 3 juli 2018 — De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft, in nauwe samenwerking met de gemeente Bornem en in opdracht van de Vlaams minister voor Omgeving, Leefmilieu en Landbouw, het landinrichtingsplan opgemaakt voor het valleigebied van de Sint-Jansveldbeek in Bornem. Over dat landinrichtingsplan loopt momenteel een openbaar onderzoek.

In het landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek, de beek die ontspringt in Hoogheide en aan de kil van Mariekerke in de Schelde uitmondt, wordt voor de open ruimte tussen Branst en Mariekerke een reeks van maatregelen voorgesteld. Opwaardering van het landschap, de waterkwaliteit  verbeteren, het erfgoed (waaronder het vissersverleden van Mariekerke) in de kijker zetten, de natuur kansen geven, het wandelaanbod voor omwonenden en recreanten vergroten en de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars verhogen zijn de belangrijkste maatregelen binnen dit landinrichtingsplan.

Het landinrichtingsplan ‘Sint-Jansveldbeek’ bundelt maatregelen en middelen van verschillende Vlaamse overheden (VLM, ANB, WenZ), de gemeente Bornem en andere partners als de Polder Scheldeschorren-Noord, de Bosgroep Antwerpen Zuid, het Regionaal Landschap Schelde en Durme, Toerisme Provincie Antwerpen,  Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland, Natuurpunt en particuliere eigenaars. Door dit samenwerkingsverband wordt ruim 1,25 miljoen euro geïnvesteerd in de kwaliteit van de open ruimte in Bornem.

Het ontwerp van het landinrichtingsplan kan gedurende een periode van dertig kalenderdagen, van maandag 25 juni 2018 tot en met maandag 25 juli 2018, in het gemeentehuis van Bornem geraadpleegd worden. Tijdens deze periode van het openbaar onderzoek is er de gelegenheid om advies en bemerkingen over de inhoud van het landinrichtingsplan bij het gemeentebestuur in te dienen.

Het ontwerp van landinrichtingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website van de gemeente (www.bornem.be ) en op de website van de VLM (www.vlm.be). Shortcut: https://bit.ly/2KxA4LB

 

Eddy Vermeerbergen projectleider at Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder at Vlaamse Landmaatschappij