Opening Kerremanspark 26 juni 2018

Kom naar het Kerremanspark en ontdek een oase van rust en ontspanning!

Op dinsdag 26 juni vieren we de officiële opening van het Kerremanspark in Zellik. Het park is met behulp van landinrichting omgetoverd tot een oase van rust voor omwonenden, werknemers van het researchpark en voorbijgangers in de drukke rand rond Brussel.

Om de schaarse open ruimte in de Vlaamse rand verder te versterken, kreeg ook het Kerremanspark in Asse een groene make-over. Dat werd mogelijk met behulp van het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek. Het park vormt een belangrijke verbinding tussen het researchpark, de naastgelegen woonwijk Horing, de vallei van de Molenbeek en het moeras van Ganshoren aan Brusselse kant. Het uitgangspunt van het ontwerp, opgemaakt door het studiebureau Omgeving, is het samenspel van natuur, recreatie en landbouw. Het park van 13 hectare werd zo een plek waar omwonenden, werknemers van het researchpark en passanten zich kunnen ontspannen in het groen.

Eerder plantten de partners in het kader van het landinrichtingsproject in het Kerremanspark al 4.000 stuks extra bomen en struiken aan. Ook kwam er een poel, werden verbindingspercelen aangekocht en werd een sluikwerf  verwijderd uit het park.

Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Via het parklint, een lus van één kilometer, kom je langs open plekken, (speel)bossen en verdoken natuurparels. Langs de vallei wordt er via een knuppelpad en een ‘plek aan het water’ opnieuw een verbinding gelegd met de Molenbeek. Het wordt er heerlijk vertoeven voor buurtbewoners en passanten.”

Dit nieuwe park geeft ook aan de werknemers van het naastgelegen researchpark een ander uitzicht. Een groene omgeving heeft een positief effect op de gezondheid van werknemers. Lunchen en vergaderen kan voortaan in het groen! Ook de fiets- en wandelverbindingen in het gebied worden uitgebreid en bieden meer mogelijkheden voor woon-werk- en woon-schoolverkeer.

De totale investering bedroeg 440.000 euro. De Vlaamse overheid betaalt daarvan 288.000 euro, via het budget landinrichting. De gemeente Asse en Europa betalen de overige 152.000 euro. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Europese cofinanciering via het project Green4Grey, dat voor de ecologische maatregelen in een extra financiële stimulans voorziet.

Op dinsdag 26 juni vieren we de opening van het Kerremanspark. Overdag zullen leerlingen van de naburige scholen parklint inlopen. Vanaf 16.30 uur zijn de inwoners van Asse en de werknemers van het researchpark welkom voor een kennismaking met het nieuwe park.

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Luc Vander Elst

projectleider

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met