Opening Park Halfweg langs Watersportbaan

Iedereen welkom op zondagmiddag 5 mei in Gent

Op zondag 5 mei 2019 openen de Stad Gent en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het Park Halfweg langs de Watersportbaan. De terreinen tussen Halfweg, de Drongensesteenweg en de Noorderlaan waren jarenlang een onbestemd gebied tussen de Bourgoyen-Ossemeersen en de Blaarmeersen. Een echt duidelijke link ontbrak. Die is er nu door de inrichting van het Park Halfweg.

Programma van de opening: voor elk wat wils

Zondagmiddag is iedereen welkom om een bezoekje te brengen. De Vlaamse Landmaatschappij en de Stad Gent zorgen voor een gevarieerd programma:.

  • 14.00 u: officiële opening 
  • 14.25 u: inhuldiging van infobord en uitkijkpunt aan de meersen
  • Vanaf 14.30 u: vrije en geleide wandelingen en animatie door Circusplaneet

Het park kan op eigen houtje worden ontdekt. Wie meer wil weten over de natuurwaarden, kan deelnemen aan een geleide wandeling georganiseerd door Natuurpunt. Er komt ook een ex-werknemer van de textielveredelingsfabriek Alsberghe-Van Oost getuigen over het werk in de fabriek.

Inrichting van het gebied

Rond de woonsite Alsberghe-Van Oost ligt een groengebied van 20 hectare, een mix van park, bos en meersen. Fiets- en wandelpaden doorkruisen het park en bos en zorgen voor de verbindingen tussen de woonsite, het Alice Béviairepad, de Noorderlaan, Halfweg en de Drongensesteenweg. Op heel wat plaatsen staan ook banken.

Ten zuidwesten van de woonsite ligt een vijver. Het is een restant van de voormalige fabriek. Wie graag rond of boven het water vertoeft, kan even plaatsnemen op één van de banken of de nieuwe vlonder bewandelen.

In het midden van het bosparkgedeelte is een centraal knooppunt aangelegd. Van hieruit vertrekken de recreatieve paden in verschillende richtingen. Het centraal knooppunt is ook het grootste rustpunt met picknickbanken. De parkzone blijft hier meer open en de oudere bomen zijn er behouden.

De Malemmeersen zijn een echte natuurparel. Er broeden bijzondere vogels zoals blauwborstjes, ijsvogels en rietzanger. Er groeien bovendien ook zeldzame planten, zoals de grote boterbloem. Natuurpunt kocht het grootste deel van de meersen aan en zorgt voor een aangepast beheer. Om deze belangrijke natuurwaarden te vrijwaren, blijven de meersen ontoegankelijk, maar via een verhoogd observatiepunt kan iedereen nu genieten van de Malemmeersen.

De Groendienst van de Stad Gent zal de rest van het park beheren.
Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen: "Park Halfweg vormt het ‘sluitstuk’ dat het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen verbindt met de Blaarmeersen. Dat is een schitterende zaak voor mens én natuur. Het wordt een park waarin de natuur haar gang mag gaan. Er is een groot stuk bos behouden; en centraal in het gebied liggen meersen, een stuk met moerassen en natte graslanden."

Bij het ontwerp van de herinrichting hebben de VLM en de Stad Gent gekozen voor een unieke huisstijl. Deze verwijst naar het industrieel verleden van het gebied. Zo zijn de rustplekken en fietspaden uitgevoerd in beton, de afboording van de rustplaatsen gebeurde met bakstenen die refereren naar de oude textielgebouwen. Drie informatieborden geven meer uitleg over de historiek van het gebied.

Ook de vroegere spoorlijn het Westerringspoor wordt terug in beeld gebracht. De smalle betonplaten ter hoogte van de recreatieve paden verwijzen naar de vroegere treinrails en de speelheuvels bootsen het ritmisch karakter na van een voorbijrijdende trein.

De uitgevoerde werken kaderen in het project ‘Inrichtingsplan Malem’. Het doel van dit inrichtingsplan was de natuur aan de rand van de stad veilig stellen, mogelijkheden ontwikkelen voor natuureducatie en veilige verkeersassen realiseren bij de uitbouw van de stedelijke groenassen. Er ging ook aandacht naar bebossing en recreatieve voorzieningen. Het inrichtingsplan Malem is afgestemd op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Park Halfweg”.
De Vlaamse Overheid maakte 476.000 euro vrij voor de herinrichting het park Halfweg. De Stad Gent nam 204.000 euro voor haar rekening.

Het Park Halfweg is niet het eerste uitvoeringdossier. In 2011 kreeg het gebied “Brughuizeken”, ten noorden van de Drongensesteenweg, een facelift met de heraanleg van de volkstuinen en de aanleg van een fiets- en wandelpad tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. In 2016 volgde de aanleg van een fiets- en wandelpad tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan. Dit pad kreeg de naam Alice Béviairepad. Ondertussen zorgde de Vlaamse Waterweg voor de brug over de Leie, waardoor de wijk Malem verbonden is met het park Halfweg en de woonsite Alsberghe-Van Oost.

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, VLM

Evelyne Goemaere

projectleider, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met