Skip to Content
Opening park Neerdorp (Huizingen) op zondag 3 juni

Opening park Neerdorp (Huizingen) op zondag 3 juni

Op zondag 3 juni vieren we de inrichting van park Neerdorp in Huizingen. De site van de voormalige Catala-papierfabriek kreeg dankzij de inzet van landinrichting in de Vlaamse Rand een grondige opknapbeurt en is nu een buurtpark waar het heerlijk vertoeven is.

2010 kocht de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) de volledige site en werkte een masterplan uit voor het volledige bedrijventerrein. De industriële gebouwen werden geïnventariseerd en de meest waardevolle gebouwen werden behouden. De POM contacteerde de Vlaamse Landmaatschappij voor de inrichting van het park. De ligging nabij de Molenbeek en de historische gelaagdheid van het park, vormden de basis voor een inrichtingsplan.

Het ontwerp en de inrichting van het park zijn gericht op meerdere maatschappelijke doelstellingen. Een van de belangrijkste doelstellingen was de maximale opwaardering van het watersysteem. Het park ligt tussen een woon- en bedrijvenzone en is daardoor een visuele buffer én rustplaats voor buurtbewoners en werknemers.
Het is een eerste stapsteen in een autovrije fietsverbinding tussen Lot en Huizingen.

In augustus 2017 is de werf van start gegaan. Tijdens een eerste fase werden de bekkens geruimd en werd de oorspronkelijke slotgracht rond de middeleeuwse Motte opnieuw uitgegraven. In een tweede fase volgde de aanleg van wandel- en fietspaden. Ook werd een speeltoren geplaatst, evenals houten vlonders en bruggen.
De werf is nog niet volledig afgelopen. Er komen nog picknickbanken, ligzetels en infoborden die de geschiedenis van het park beschrijven. Tegen de zomervakantie zal het park grotendeels toegankelijk zijn.

De totale kostprijs van het park bedraagt 800.000 euro. De POM financierde daarvan 250.000 euro en de gemeente Beersel 100.000 euro. De overige 450.000 euro betaalde de Vlaamse overheid.

Op zondag 3 juni vieren we de inrichting van het park. Buurtbewoners en partners zijn welkom vanaf 13.30 uur aan de Gustave Demeurslaan in Huizingen. Na het officiële gedeelte met toespraken zijn er activiteiten voor kinderen en kan iedereen het park ontdekken met een drankje en versnapering.

Contacteer ons
Luc Vander Elst projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Luc Vander Elst projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL