Opening park Neerdorp (Huizingen) op zondag 3 juni

Op zondag 3 juni vieren we de inrichting van park Neerdorp in Huizingen. De site van de voormalige Catala-papierfabriek kreeg dankzij de inzet van landinrichting in de Vlaamse Rand een grondige opknapbeurt en is nu een buurtpark waar het heerlijk vertoeven is.

2010 kocht de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) de volledige site en werkte een masterplan uit voor het volledige bedrijventerrein. De industriële gebouwen werden geïnventariseerd en de meest waardevolle gebouwen werden behouden. De POM contacteerde de Vlaamse Landmaatschappij voor de inrichting van het park. De ligging nabij de Molenbeek en de historische gelaagdheid van het park, vormden de basis voor een inrichtingsplan.

Het ontwerp en de inrichting van het park zijn gericht op meerdere maatschappelijke doelstellingen. Een van de belangrijkste doelstellingen was de maximale opwaardering van het watersysteem. Het park ligt tussen een woon- en bedrijvenzone en is daardoor een visuele buffer én rustplaats voor buurtbewoners en werknemers.
Het is een eerste stapsteen in een autovrije fietsverbinding tussen Lot en Huizingen.

In augustus 2017 is de werf van start gegaan. Tijdens een eerste fase werden de bekkens geruimd en werd de oorspronkelijke slotgracht rond de middeleeuwse Motte opnieuw uitgegraven. In een tweede fase volgde de aanleg van wandel- en fietspaden. Ook werd een speeltoren geplaatst, evenals houten vlonders en bruggen.
De werf is nog niet volledig afgelopen. Er komen nog picknickbanken, ligzetels en infoborden die de geschiedenis van het park beschrijven. Tegen de zomervakantie zal het park grotendeels toegankelijk zijn.

De totale kostprijs van het park bedraagt 800.000 euro. De POM financierde daarvan 250.000 euro en de gemeente Beersel 100.000 euro. De overige 450.000 euro betaalde de Vlaamse overheid.

Op zondag 3 juni vieren we de inrichting van het park. Buurtbewoners en partners zijn welkom vanaf 13.30 uur aan de Gustave Demeurslaan in Huizingen. Na het officiële gedeelte met toespraken zijn er activiteiten voor kinderen en kan iedereen het park ontdekken met een drankje en versnapering.

Luc Vander Elst

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact